Aantal klachten bij Ombudsdienst voor Energie blijft stijgen

© iStock

De federale Ombudsdienst voor Energie heeft vorig jaar 5.797 klachten ontvangen, 5 procent meer dan in 2016 en 37 procent meer dan in 2015. Dat blijkt donderdag uit het activiteitenverslag.

De aanhoudende toename van de klachten is volgens de dienst niet enkel te wijten aan de hoge energiefacturen, maar ook aan steeds meer dubieuze markt- en verkooppraktijken.

‘Het valt op dat er sinds een tweetal jaren een geleidelijke stijging is van de geschillen over marktpraktijken en leverancierswissels’, zegt de Ombudsdienst.

Het gaat daarbij bijvoorbeeld om verkopen van energiecontracten die de sectorale gedragscode niet altijd respecteren, om verdoken verbrekingsvergoedingen die aangerekend worden, om onduidelijke commerciële kortingen of andere dubieuze contractuele voorwaarden, en om geschillen over aanvullende producten en diensten.

Bijna de helft van de klachten (45 procent) was ontvankelijk. Daarvan werd 85 procent afgesloten via een minnelijke schikking, goed voor 590.985 euro aan financiële compensaties of rechtzettingen, of een gemiddelde van 277 euro per afgesloten ontvankelijke klacht.

Partner Content