4 manieren om problemen te vermijden als je huurder sterft

© Thinkstock
Jan Roodhooft Advocaat

Als je huurder overlijdt, eindigt het huurcontract dat je met hem afsloot daardoor niet automatisch. Probeer zo snel mogelijk een regeling te treffen met de erfgenamen.

Beveilig je in het huurcontract

Als je huurder sterft, blijft het huurcontract gewoon doorlopen. De erfgenamen van de huurder worden je huurders. Zij mogen het huurhuis bewonen en moeten de huur betalen. Je weet dus uiteindelijk niet met wie je te maken zal krijgen als ‘nieuwe’ huurder.

Je kan dat vermijden door in je huurovereenkomst een andere regeling af te spreken. Je kan overeenkomen dat het huurcontract wel stopt door het overlijden van je huurder.

Zoek de erfgenamen

4 manieren om problemen te vermijden als je huurder sterft

Neem zo snel mogelijk contact met de erfgenamen als de huurder sterft. Als je ze niet kent, kan je bij de begrafenisondernemer hun gegevens vragen. Ook een doodsbrief kan je helpen. Eventueel kan je navraag doen op de dienst bevolking van de gemeente waar je huurder woonde.

Als ook dat niet lukt, kan je een deurwaarder vragen om de nodige opzoekingen te doen. Zijn er geen erfgenamen, laat dan door de rechtbank een curator aanstellen over de opengevallen nalatenschap. Met hem kan je dan een regeling treffen om de huur te beëindigen.

Tref een regeling

De erfgenamen zijn wellicht niet geïnteresseerd om verder te huren. Probeer met hen een regeling te treffen. Kom bijvoorbeeld overeen dat ze nog één maand verder huren (om het huis leeg te maken) en dat ze je een opzegvergoeding betalen. Zet een dergelijke overeenkomst op papier en laat ze – als dat kan – ondertekenen door alle mede-erfgenamen.

Geef de waarborg niet vrij

Had je twee huurders waarvan er één sterft en wil ook de andere de huur beëindigen, geef dan de waarborg niet zomaar vrij. Het kan namelijk zijn dat die deels of volledig toekomt aan de erfgenamen van de overledene. Zij kunnen die wel pas terugvragen bij het einde van de huur. Geef de huurwaarborg enkel vrij als je het schriftelijke akkoord hebt van alle erfgenamen. (JR)

Partner Content