4 manieren om het huis te krijgen na een echtscheiding

© iStock
Jan Roodhooft Advocaat

Na een echtscheiding wil je het gezamenlijke huis inkopen. In dat geval kan je op meerdere manieren te werk gaan om je doel te bereiken.

Sluit een akkoord

Vooreerst kan je trachten met je ex-echtgenoot een overeenkomst af te sluiten. Daarin kan je afspreken dat je het deel van je echtgenoot in de woning mag inkopen. Dit kan je doen in de overeenkomst die je opmaakt naar aanleiding van een echtscheiding door onderlinge toestemming.

Je kan zo een akkoord ook afsluiten bij de notaris die door de rechtbank wordt aangesteld voor de vereffening-verdeling van je huwelijksstelsel. Om een idee te krijgen van de waarde van het huis, kan je gezamenlijk een schatter aanstellen. Ben je beiden geïnteresseerd in de woning, dan kan je ook een systeem uitwerken waarbij je tegen elkaar opbiedt en de hoogste bieder het huis mag inkopen.

Vraag de preferentiële toewijzing

Raak je het onderling niet eens en ben je getrouwd zonder huwelijkscontract (of onder het wettelijk stelsel van scheiding van goederen en gemeenschap van aanwinsten), dan kan je de preferentiële toewijzing vragen van het huis. Dat betekent dat je je ex-echtgenoot, als je aan de voorwaarden voldoet, kan verplichten om de woning tegen schattingsprijs aan jou over te laten.

Laat verdelen in natura

4 manieren om het huis te krijgen na een echtscheiding

Heb je samen meerdere onroerende goederen en kunnen er kavels van een ongeveer gelijke waarde worden samengesteld, dan kan je ook de verdeling in natura vragen aan de notaris. De notaris zal dan twee kavels samenstellen waartussen jij en je echtgenoot kunnen kiezen. Raak je het niet eens wie welk kavel krijgt, dan heeft een lottrekking plaats.

Koop het op een openbare verkoop

Slaag je er onderling niet in een oplossing te vinden voor het huis, dan wordt dit uiteindelijk openbaar verkocht (tenzij je het eens zou zijn dat de woning onderhands verkocht wordt). Op die openbare verkoop kan je ook bieden. De openbare verkoop betekent dus niet noodzakelijk dat de woning in handen van iemand anders terecht komt.(JR)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content