Wat mag u verwachten van de schoolbonus?

© Getty Images
Roel Van Espen medewerker Trends

De Vlaamse schoolbonus vervangt sinds 1 januari 2019 de vroegere schoolpremie. Ouders ontvangen die jaarlijkse toeslag deze maand op hun rekening, boven op de reguliere kindertoelage.

Sinds de hervorming van de federale kinderbijslag hebben jonge Vlaamse ouders recht op een groeipakket. Dat is een geheel van financiële tegemoetkomingen op maat van hun zoon of dochter. Het nieuwe systeem geldt voor kinderen die na 1 januari 2019 geboren zijn. Voor kinderen die ouder zijn, blijft het oude systeem van kinderbijslag in grote lijnen van toepassing (voor zover de gezinssituatie niet wijzigt). Die houdt nog rekening met het aantal kinderen en met hun leeftijd. Op de website van uitbetaler Parentia vindt u de bedragen terug.

Een gedeelte van het nieuwe groeipakket is identiek voor elk kind, maar er is ook in extra financiële middelen voorzien voor wie specifieke behoeften heeft. Zo is er een sociale toeslag voor gezinnen die moeite hebben om met hun beperkte inkomen de opvoedingskosten te dragen. Die varieert tussen 51 en 81,6 euro per maand. De zorgtoeslag heeft dan weer als doel wezen, halfwezen, pleegkinderen en kinderen met specifieke behoeften bijkomend te ondersteunen. De maandbedragen lopen uiteen van 63,03 euro tot 549,12 euro.

Voor iedereen gelijk

Het deel van het groeipakket dat voor iedereen gelijk is, bestaat uit drie afzonderlijke onderdelen. U hebt allereerst recht op een eenmalig startbedrag van 1122 euro bij de geboorte of de adoptie van een kind. Vanaf dan hebt u ook recht op een maandelijks basisbedrag: 163,20 euro. Ten derde is er de schoolbonus. Die ontvangt u elk jaar tijdens de maand augustus, als duwtje in de rug bij de start van het nieuwe schooljaar. Ook kinderen die nog niet naar school gaan, geven recht op die bonus als ondersteuning in de opvoedingskosten.

Het maakt niet uit of uw kind onder het oude of het nieuwe systeem inzake kindertoelage valt. De bedragen van de schoolbonus zijn dezelfde voor beide regelingen. De schoolbonus houdt bovendien geen rekening met het gezinsinkomen. Elk kind, arm of rijk, krijgt hetzelfde forfaitaire bedrag uitgekeerd, weliswaar volgens de leeftijdscategorie waarin het zich bevindt (zie tabel).

Wat mag u verwachten van de schoolbonus?
© .

Niet verwarren met schooltoeslag

U mag de schoolbonus niet verwarren met de eveneens jaarlijkse schooltoeslag. Die is er voor kinderen vanaf drie jaar die Nederlandstalig onderwijs volgen in Vlaanderen of Brussel, voor zover het gezinsinkomen niet te hoog is. Die toeslag valt weg wanneer uw kind in twee opeenvolgende schooljaren minstens dertig halve dagen problematisch afwezig is, of wanneer het niet ingeschreven blijft tot het einde van het schooljaar zonder een diploma secundair onderwijs te hebben behaald.

Extra coronatoeslag

Door de coronacrisis zagen heel wat gezinnen hun gezinsinkomen dalen. De Vlaamse regering besliste om een extra tijdelijke financiële tegemoetkoming toe te kennen van 40 euro per kind gedurende drie maanden, boven op het maandelijkse groeipakket. De aanvraag kunt u indienen via de uitbetaler van uw groeipakket. Dat moet gebeuren vóór 1 november 2020. Om daarvoor in aanmerking te komen gelden onder andere deze voorwaarden:

· Uw gezinsinkomen is in maart, april, mei of juni 2020 met minstens 10 procent gedaald in vergelijking met januari of februari 2020.

· U kunt uw inkomensdaling aantonen voor minstens één van die vier maanden.

· In die bewuste maand ligt uw gezinsinkomen onder de grens van 2213,30 euro.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content