Waarom is de rente zo laag?

De rente op spaarrekeningen blijft almaar dalen. Sommige banken bieden nu zelfs een rente van minder dan 1 procent aan. Hoe komt dat?

De onafgebroken daling van de rente op uw spaarrekening in de voorbije vijf jaar is niet alleen de schuld van uw bankier.

De rentevoeten zijn in grote mate afhankelijk van de evolutie van de marktrente. Die wordt op haar beurt rechtstreeks beïnvloed door de basisrente bepaald door de Europese Centrale Bank (ECB). Die instelling, opgericht in 1998, heeft als voornaamste opdracht te waken over de stabiliteit van de prijzen in de eurozone en de inflatie onder 2 procent te houden. Daarvoor heeft ze een belangrijk instrument tot haar beschikking: de basisrente. Dat is de minimumrente waartegen banken zich op korte termijn kunnen financieren. De basisrente geldt dus als de Europese referentie voor de kortetermijnrente en heeft een rechtstreekse impact op de rentevoeten voor spaarrekeningen. In oktober 2008 bedroeg de basisrente van de ECB nog 3,75 procent. Sindsdien is ze steeds opnieuw verlaagd, tot het dieptepunt van 0,75 procent in juli 2012.

Zal de ECB de basisrente verhogen op het moment dat de inflatie flirt met 3 procent, ver boven de drempel van 2 procent? Niets is minder zeker. Als de ECB de basisrente verhoogt, dan zal dat onrechtstreeks de Europese economische groei afremmen. En dat is het laatste waar Europa nu behoefte aan heeft.

Partner Content