Voorstel maximumfactuur secundair onderwijs weggestemd

© iStock

De Vlaamse meerderheidspartijen hebben twee voorstellen van resoluties voor de invoering van een maximumfactuur in het secundair onderwijs weggestemd. Caroline Gennez (Vooruit), een van de indieners, is vooral teleurgesteld in Open Vld en N-VA.

In het lager onderwijs bestaat al langer een maximumfactuur. In het middelbaar onderwijs is die er niet. De kosten lopen op met de leeftijd van de leerlingen. Volgens cijfers van het Steunpunt Onderwijsonderzoek uit 2020 gaat het voor het derde en vierde jaar secundair om 1.130 euro per kind per jaar. Voor het vijfde en zesde jaar middelbaar loopt de kostprijs op tot 1.500 euro. De kosten verschillen wel sterk per richting.

PVDA en Vooruit vroegen daarom in een resolutie de invoering van een maximumfactuur in het hele secundair onderwijs. De resoluties werden weggestemd, maar CD&V maakte wel een opening naar een maximumfactuur in de eerste graad. ‘Wij willen in gesprek gaan met de onderwijsactoren over gelijke kansen en ik denk dat we dat ook moeten doen over een piste van de maximumfactuur in de eerste graad’, zei Loes Vandromme.

Vandromme wees onder meer op de diversiteit van financiële noden in de verschillende richtingen en op de hoge vervoerskosten die sommige scholen hebben. Gennez hoopt nu dat er samen met CD&V op de piste van de eerste graad kan worden gewerkt.

Partner Content