Zo zorg je voor een goede groepsverzekering

© iStock

Een groepsverzekering zorgt er voor dat je een hoger pensioen krijgt. Een goede groepsverzekering biedt extra waarborgen. Een overzicht.

Een groepsverzekering helpt niet alleen de pensioenkloof te dichten, het verschil in inkomen tussen een actief loontrekkende en gepensioneerde. Een groepsverzekering dicht ook de inkomenskloof wanneer een werknemer of zelfstandige bedrijfsleider getroffen wordt door ziekte, een ongeval en zelfs bij overlijden. In het laatste geval zijn het dan de nabestaanden die niet in de kou blijven staan.

Wil je je inkomen op peil houden voor en na je pensioen, overweeg dan aanvullende waarborgen in je groepsverzekering op te nemen. Het is de werkgever die bepaalt welke aanvullende waarborgen binnen het plan worden aangeboden. Werknemers kunnen dan wel kiezen hoe ze de vastgelegde waarborgen invullen volgens de gezinssituatie. De keuzemogelijkheden van de werknemer zijn dan ook beperkt en afhankelijk van het groepsverzekeringscontract dat zijn werkgever heeft afgesloten.

Waarborg overlijden

De kans op overlijden is gedaald, maar toch sterven er nog altijd heel wat mensen die nog een hypotheek of andere leningen aan het afbetalen zijn. Dat kan nefaste gevolgen hebben voor achterblijvende partner en gezin. Een aanvullende verzekering ‘overlijden’ biedt een oplossing.

Deze waarborg zal nog extra aan belang winnen nu de wettelijke pensioenleeftijd om recht te hebben op een overlevingspensioen – de eerste pensioenpijler – verhoogd is van 65 naar 67 jaar. Bovendien is onze sociale zekerheid verouderd. Samenwonenden met een gezin hebben helemaal geen garantie op een redelijke financiële ondersteuning wanneer de partner wegvalt.

Waarborg invaliditeit

Ook wanneer je ziek wordt of door een ongeval invalide, doemt de inkomenskloof op. In dat geval wordt het vervangingsinkomen gelimiteerd op 41.000 euro op jaarbasis. Wie meer verdient dan dat, komt dan al snel in de problemen. Facturen blijven immers binnenkomen.

De voornaamste is de lopende hypotheek. Bij overlijden biedt een schuldsaldoverzekering nog enige bescherming voor de nabestaanden. Die scheldt de lopende hypotheek namelijk gedeeltelijk of helemaal kwijt. Maar de schuldsaldoverzekering heeft een zwak punt omdat ze enkel een financiële bescherming biedt bij overlijden, maar niet bij invaliditeit.

De waarborg invaliditeit of verzekering ‘gewaarborgd inkomen’ in een groepsverzekering verzekert je tegen deze vorm van inkomensverlies als gevolg van ziekte, ongeval, zwangerschap of ouderschapsverlof. Hetzelfde geldt voor ongevallen die niet tijdens de werktijd maar in de privétijd gebeuren.

Waarborg premievrijstelling

Wanneer je als werknemer ziek wordt, is je werkgever niet meer verplicht om de premies overlijden en pensioenopbouw van je groepsverzekering te betalen. Strikt gezien betaalt je werkgever je geen loon meer wanneer je langdurig ziek bent. Dit is een gevaarlijke situatie voor wie een zwaar ongeval heeft of kanker krijgt. Zonder premiebetaling vallen de risicowaarborgen onmiddellijk weg.

De waarborg premievrijstelling is bijzonder belangrijk. Het is het vangnet voor wie niet meer kan werken door ziekte of ongeval. Een waarborg premievrijstelling kan het verschil betekenen tussen een uitkering van een minimumkapitaal overlijden van 150.000 euro of een reserve van 5000 euro. Een groot verschil voor je nabestaanden.

Maar ook wanneer je zelf niet overlijdt, wordt je pensioen gewoon verder opgebouwd, dankzij de waarborg premievrijstelling. Het opgebouwd aanvullend pensioenkapitaal kan je immers besteden als je zorg nodig hebt op oudere leeftijd. Niet oninteressant, want de huidige trend is dat de zorg steeds duurder wordt. Getuige ook de verdubbeling van de zorgverzekering van 25 euro naar 50 euro.

Waarborg hospitalisatie

Patiënten verblijven steeds minder lang in ziekenhuizen waardoor de kostprijs van verzorging met eigen spaarcenten betaald dient te worden. Een hospitalisatieverzekering komt niet tussen voor de kosten van thuiszorg. Een aanvullende waarborg is dus nodig.

Door de verschuiving van hospitalisatie naar thuisverzorging is er vandaag binnen de hospitalisatieverzekeringen aandacht voor verbreding. Ambulante kosten komen steeds meer in de picture. Verzekeraars spelen op deze trend in. Ze vertrekken vanuit de vraag welk budget er beschikbaar is om te bekijken welke aanvullende waarborgen mogelijk zijn. Daar waar ze vroeger vertrokken van de premies van de verschillende verzekeringen om te bekijken welke waarborgen mogelijk waren.

Bovendien zijn er steeds meer verzekeraars die aandacht besteden aan preventie. Medische check-ups worden bij moderne verzekeringen meer en meer terugbetaald.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content