Zo houdt u de medische kosten van uw gezin onder controle

© iStock
Ilse De Witte Redacteur bij Trends

Wat gebeurt er met uw hospitalisatieverzekering als u ontslagen wordt? Kunt u uw verzekering voortzetten na uw pensioen? En hoe kunt u uw partner en kinderen aansluiten bij uw hospitalisatieverzekering?

Een lezer van Trends vergat zijn jongste zoon bij de geboorte toe te voegen aan de hospitalisatieverzekering die hij had via zijn werkgever. De aansluiting van de gezinsleden is meestal niet verplicht, en niet altijd mogelijk. Het is vaak wel interessant om, door 5 à 10 euro extra per maand te betalen, uw kinderen toe te voegen aan uw hospitalisatieverzekering.

Pas toen zijn zoon tweeënhalf was en twee dagen in het ziekenhuis moest verblijven met een beginnende longontsteking, ontdekte onze lezer zijn vergetelheid. Hij kreeg te horen dat hij zijn zoon alsnog kon aansluiten, maar enkel na een lange wachttijd én met een verhoging van de premie met 10 procent voor de verdere looptijd van het contract. De verzekeraars klasseren zo’n aansluiting onder de noemer “laattijdig”. Het is de bedoeling dat u al uw gezinsleden bij hun geboorte of bij uw aanwerving meteen opgeeft. Als u een kind niet binnen de maand aansluit – bij sommige verzekeraars is dat binnen de twee maanden – dan bent u “te laat”.

Wachttijden

“We gaan niet moeilijk doen als een verzekerde enkele dagen te laat de geboorte van een kind aangeeft, maar we stellen ons wel vragen als hij eerst geen hospitalisatieverzekering neemt en na enkele maanden plots van gedachten verandert”, zegt Birgit Hannes, lid van het directiecomité van DKV en verantwoordelijk voor marketing en distributie van de verzekeraar. “Mogelijk ziet hij de voordelen van een hospitalisatieverzekering voor zijn gezin pas in als een van hen ernstig ziek wordt. Maar het kan natuurlijk niet dat iemand niet bijdraagt terwijl hij gezond was, en wel van de voordelen wil genieten als iemand ziek wordt. Daarom hanteren wij een wachttijd van dertien maanden.”

Uit een rondvraag bij de drie marktleiders in hospitalisatieverzekeringen – DKV, AG Insurance en Ethias – blijkt dat er wat verschil zit op die wachttijden. Bij AG Insurance is de wachttijd korter: tien maanden. U moet een medische vragenlijst invullen voor uw kind en het moet worden aanvaard. Bovendien is er een bijpremie, afhankelijk van de leeftijd van het kind dat u wilt aansluiten en zijn gezondheidstoestand. Bij DKV verhoogt de premie niet bij een laattijdige aansluiting.

Ethias heeft een wachttijd van slechts drie maanden. “Die geldt voor geplande ingrepen. Bij een ongeval en een plotselinge ziekte is er geen wachttijd”, stipt woordvoerder Lieve Ketelslegers aan. Bestaande aandoeningen worden uitgesloten, maar de premie wordt niet duurder bij Ethias door een laattijdige aansluiting. De drie verzekeraars laten de wachttijd vallen als u kunt aantonen dat u elders een hospitalisatieverzekering had. Dat hoeft niet bij een private verzekeraar te zijn, het mag ook een hospitalisatieverzekering bij een ziekenfonds zijn.

Medische risico’s

Vooral over die wachttijd maakt de lezer zich zorgen. Hij vreest dat zijn zoontje tijdens de wachttijd een tweede keer in het ziekenhuis kan belanden. Voor kinderen onder de vier jaar is de kans dat ze binnen het jaar minstens een nachtje in het ziekenhuis moeten doorbrengen 13 procent, volgens statistieken van de Christelijke Mutualiteit (CM). Zodra kinderen vijf zijn, daalt dat percentage onder 5 procent. Het aantal opnamedagen per jaar blijft gemiddeld beperkt tot vijf dagen of minder voor minderjarige kinderen.

Bovendien is er het systeem van de maximumfactuur voor medische kosten. Dat wordt bepaald afhankelijk van het netto belastbaar gezinsinkomen van drie jaar geleden, met maxima van 450 tot 1800 euro per gezin. Voor kinderen onder de 19 jaar ligt het plafond altijd op 650 euro per jaar, ongeacht het gezinsinkomen. De ziekenfondsen houden bij hoeveel remgeld u betaalt voor geneesmiddelen en verstrekkingen door artsen, tandartsen, verpleegkundigen, kinesitherapeuten en andere zorgverleners. Zodra u boven het plafond voor dat jaar zit, hoeft u geen remgeld meer te betalen en krijgt u automatisch terug wat u te veel hebt betaald. De maximumfactuur draait enkel om medische kosten die noodzakelijk zijn en die door de ziekenfondsen worden terugbetaald. Niet alle geneesmiddelen en behandelingen worden terugbetaald door de ziekenfondsen.

Onze jonge vader is enigszins gerustgesteld, maar hij wil toch liefst zo snel mogelijk een hospitalisatieverzekering afsluiten voor zijn jongste zoon. Hij krijgt van zijn personeelsverantwoordelijke de tip om langs te lopen bij zijn ziekenfonds. De wachttijd is daar veel korter en de premie veel lager. Bij de CM krijgt hij te horen dat hij voor 3,78 euro per maand, ofwel iets meer dan 45 euro per jaar, een hospitalisatieverzekering kan krijgen voor zijn zoon. De dekking strekt wel minder ver dan die van zijn verzekering via zijn werkgever. Bij een individuele hospitalisatieverzekering loopt het contract levenslang en is er een jaarlijks opzeggingsrecht. Als u tijdelijk een individuele hospitalisatieverzekering wilt afsluiten, moet u er rekening mee houden dat u er minstens een jaar aan vasthangt, en zelfs langer als u niet tijdig opzegt.

Goedkoop voordeel

In 2014 waren 4 miljoen Belgen via hun werkgever aangesloten bij een hospitalisatieverzekering, volgens de laatst beschikbare cijfers van Assuralia. Daarnaast had 1,6 miljoen Belgen een individuele verzekering bij een private verzekeraar. Volgens de CM hadden nog eens 2,5 miljoen Belgen een hospitalisatieverzekering via een ziekenfonds.

De hospitalisatieverzekering is goed ingeburgerd als extralegaal voordeel voor werknemers. “Het is een goedkoop voordeel. Een hospitalisatieverzekering kost de werkgever op jaarbasis slechts een paar honderden euro’s per werknemer”, zegt Wies Pairoux, consultant Reward & Organisation bij het sociale secretariaat Acerta. “Bij kleine ondernemingen is die veel minder gangbaar dan bij ondernemingen met meer dan 50 werknemers. Op basis van onze ervaring biedt slechts 15 procent van de kmo’s een hospitalisatieverzekering aan zijn werknemers aan. Bij grote bedrijven ligt dat percentage hoger.” Pairoux wijst erop dat er ook verzekeringspakketten op de markt zijn met veel hogere bijdragen van de werkgever, die medische zorg dekken buiten het ziekenhuis, zoals tand- en oogzorg (terugbetaling van bril of lenzen).

De werkgevers spreken de modaliteiten van de hospitalisatieverzekering af met de verzekeringsmaatschappijen. Het hangt van polis tot polis af welke medische kosten de verzekeraar terugbetaalt. Het is dan ook moeilijk te zeggen of de bijdrage die uw werkgever of uzelf misschien betaalt, opweegt tegen het voordeel van de bijkomende terugbetalingen. Maar het biedt wel gemoedsrust.

Ontslag

Als u uw werk verliest of van baan verandert, heeft dat ook gevolgen voor uw hospitalisatieverzekering. Een collectieve polis kunt u altijd individueel voortzetten, dankzij de wet-Verwilghen. “Wie twee jaar onafgebroken verzekerd is in een beroepsgebonden contract en binnen de dertig dagen na het verlies van die verzekering de individuele voortzetting aanvraagt, kan dat zonder medische formaliteiten en uitsluitingen van bestaande aandoeningen”, klinkt het bij AG Insurance. Ook bij DKV geldt de regel dat je twee jaar onafgebroken verzekerd moet geweest zijn.

De woordvoerder van Ethias voegt toe dat de collectieve hospitalisatieverzekering na een ontslag individueel kan worden overgenomen “mits een premieverhoging”. Dat is overal zo. De werknemer sluit na het ontslag een nieuwe, individuele hospitalisatieverzekering af. Om de premie te bepalen houden de verzekeraars rekening met de leeftijd van de verzekerde op het moment van het ontslag.

Om een grote premiesprong te vermijden en de premie betaalbaar te houden als u wat ouder wordt, kunt u uw leeftijd vastklikken door een extra verzekering of een extra dekking af te sluiten, zoals AG Care Vision of Plan Horizon bij DKV. “Dat is een wachtpolis waarbij je je oorspronkelijke instapleeftijd behoudt”, legt DKV uit. “Ongeacht de verzekering die je hebt via je werkgever. Als je met pensioen gaat, kun je rekenen op een hospitalisatieverzekering tegen een aantrekkelijke premie.”

Pensioen

Als het voor jonge mensen een geruststelling is om een hospitalisatieverzekering te hebben, dan is dat zeker zo voor oudere mensen. De ziekenhuisfacturen voor jonge ouders zijn doorgaans nog betaalbaar. Voor gepensioneerden is dat minder het geval. Vooral voor 65-plussers stijgt het risico op een ziekenhuisopname exponentieel, van 15 procent voor 65- tot 69-jarigen tot 33 procent voor mensen die 90 jaar of ouder zijn. Het gemiddelde bezoek aan het ziekenhuis duurt ook langer naarmate de leeftijd oploopt. Bij 65- tot 69-jarigen gaat het gemiddeld om tien dagen per jaar, en bij 85-plussers om 21 dagen. De premies voor wie op latere leeftijd een hospitalisatieverzekering afsluit, zijn dan ook navenant.

Bij AG Insurance en DKV gelden voor een pensionering dezelfde principes als voor een ontslag. Om te vermijden dat een hospitalisatieverzekering na uw pensioen peperduur wordt, moet u een wachtpolis afsluiten. “Ethias is ongeveer de enige verzekeraar die standaard in de mogelijkheid voorziet om na het pensioen aangesloten te blijven binnen de collectiviteit”, zegt Ketelslegers. “Dat betekent dat het individu in de meeste gevallen aangesloten kan blijven tegen dezelfde voordelige premie. Die premie moet de verzekerde dan weliswaar zelf betalen.”

Let op de kosten

Zonder hospitalisatieverzekering kiest u maar beter voor een twee- of meerpersoonskamer. Aan patiënten in eenpersoonskamers rekenen de behandelende artsen een hoger ereloon aan, en het ziekenhuis rekent een kamersupplement aan. Die supplementen vallen niet onder de kosten die meetellen voor de maximumfactuur, tenzij u apart moet liggen vanwege een bepaalde aandoening.

Na een bevalling kan het voor moeders aangenamer zijn alleen te liggen met hun baby. In het UZ in Leuven betaalt u voor een meerpersoonskamer 242 euro uit eigen zak. In een eenpersoonskamer komen daar 300 euro kamersupplementen en 800 euro honorariumsupplementen bij, plus 180 euro diverse kosten. Als een hospitalisatieverzekering minstens een deel van die supplementen voor zijn rekening neemt, is zo’n eenpersoonskamer nog betaalbaar. Afhankelijk van de polis worden mogelijk ook kraamhulp na de bevalling en postnatale kinesitherapie terugbetaald.

Koopwijzer hospitalisatieverzekering

Wie geen hospitalisatieverzekering heeft via zijn werkgever, hoeft niet meteen bij een verzekeringsmakelaar langs te gaan. Er zijn heel wat vergelijkingstools te vinden op het internet. De koopwijzer van Test-Aankoop kan een hulp zijn om de modaliteiten van de hospitalisatieverzekeringen te vergelijken. Daarop kan u bijvoorbeeld zien wat met de premie gebeurt als het jongetje van twee uit ons voorbeeld zijn leven lang aangesloten blijft bij het Hospitaalplan van de CM. De premie stijgt van 45 naar 105 euro per jaar als hij 30 wordt, en naar 204 euro als hij 65 wordt. Voor een individuele hospitalisatieverzekering bij AG Insurance zou onze lezer 365 euro per jaar moeten neertellen. Die premie stijgt naar 653 euro op 30 jaar en blijft 653 euro als zijn zoon 65 wordt.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content