Wat met je schuldsaldoverzekering bij een herfinanciering?

© iStock
Roel Van Espen medewerker Trends

De extreem lage rente verleidt heel wat Belgen om hun woonkrediet te laten herzien. Voor velen is het zelfs al de tweede of derde keer. Dat heeft ook gevolgen voor de schuldsaldoverzekering.

Door je woonkrediet te laten herzien, kan je een lagere interestvoet bekomen voor de resterende looptijd. Maar een krediet kan ook geherfinancierd worden om een stuk kapitaal opnieuw op te nemen, of om een gedeelte ervan vervroegd terug te betalen.

Een hypothecair woonkrediet gaat doorgaans gepaard met een schuldsaldoverzekering. Die zorgt ervoor dat de lening netjes terugbetaald wordt aan de bank in geval van een overlijden. Zo wordt vermeden dat de overblijvende partner plots zou moeten opdraaien voor de volledige aflossing van het krediet.

Aangepaste premie

Als je je woonkrediet herfinanciert, daalt wellicht het terug te betalen kapitaal. ‘In dat geval zakt ook de premie voor je schuldsaldoverzekering’, weet Wauthier Robyns van verzekeringskoepel Assuralia. ‘Heb je er destijds voor gekozen om een eenmalige premie te betalen, dan wordt in principe een deel ervan teruggestort of blijf je verzekerd voor een hoger bedrag.’

De herfinanciering kan ook leiden tot een stijging van het terug te betalen bedrag. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer je een stuk kapitaal opnieuw opneemt. In dit scenario stijgt ook de premie voor je schuldsaldoverzekering. Heb je destijds geopteerd voor een eenmalige premie, dan moet je nu een extra premie betalen.

Medisch onderzoek

Op het moment van de herfinanciering bent je uiteraard ouder dan toen je de schuldsaldoverzekering afsloot. Bij een stijging van het verzekerde bedrag bestaat de kans dat je opnieuw een medische vragenlijst moet invullen of zelfs een medisch onderzoek moet ondergaan.

Heb je een schuldsaldoverzekering bij je huidige bank en herfinancier je nu je lening bij een andere bank? ‘In dat geval kan de nieuwe bank voorstellen dat je daar een nieuwe polis afsluit om een voordeligere interestvoet op de lening te genieten’, zegt Wauthier Robyns. ‘Ook dit gaat gepaard met een vragenlijst of onderzoek.’

Partner Content