Wat betekent het reisverbod voor de dekking van uw verzekeringen?

© Belga Image
Roel Van Espen medewerker Trends

Van 27 januari tot zeker 1 maart geldt in ons land een verbod voor reizen ‘met een recreatief en toeristisch karakter’. Die maatregel heeft gevolgen voor wie een annulatie- of reisbijstandsverzekering heeft afgesloten.

Uw annulatieverzekering

Een annulatieverzekering is een polis die u financieel vergoedt als uw reis niet kan doorgaan door overmacht of een onvoorziene omstandigheid. “Meestal zijn zulke onvoorziene omstandigheden opgesomd in de polis”, zegt Wauthier Robyns van de verzekeringskoepel Assuralia. “Massarisico’s zoals pandemieën zijn doorgaans niet in de lijst opgenomen, omdat ze heel veel mensen ineens treffen en dus moeilijk te verzekeren zijn. Er waren in het verleden wel enkele contracten die neigden naar een ‘alle risico’s, behalve…’-aanpak, maar dat is niet meer zo. Onder meer omdat herverzekeraars de potentiële omvang van de schadelast willen kunnen inschatten.”

Wilt u een geplande reis annuleren omdat uw bestemming een negatief reisadvies van de federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken kreeg, wegens een verbod op niet-essentiële reizen opgelegd door de overheid of door een inreisverbod dat werd uitgevaardigd door een ander land? In dat geval komt uw annulatieverzekering vaak niet tussenbeide.

“Sommige verzekeraars bieden wel een uitgebreidere dekking die bijvoorbeeld geldt als je de reis hebt geboekt op een moment dat er geen negatief reisadvies gold voor je bestemming, maar dat nadien veranderde”, weet Robyns. “De voorwaarden van de diverse aanbieders verschillen. Ook tussen lopende en nieuwe polissen van eenzelfde verzekeraar kunnen er afwijkingen zijn. Steeds vaker duiken kleurcodes op in de recent afgesloten contracten, en wordt een onderscheid gemaakt tussen ‘essentiële’ en ‘niet-essentiële’ reizen.”

“Onze annulatieverzekering komt tussenbeide voor de ‘gewone’ annulatieredenen, ook als reizen ten stelligste wordt afgeraden door de overheid”, zegt Danny Smagghe van Touring. “Enkel wanneer je minder dan 72 uur voor vertrek annuleert om een reden die geen ernstige ziekte, ongeval of covid-diagnose is, valt de dekking weg. Dat is ook zo bij het effectief reisverbod dat zopas uitgevaardigd werd voor niet-essentiële reizen. In dat geval moet sowieso je reisorganisator contacteren.”

Indien u een reispakket hebt geboekt bij een reisorganisator, dan zal die u doorgaans een oplossing of tegemoetkoming bieden. Dat gebeurt bijvoorbeeld in de vorm van een omboeking, een uitstel van de reisdatum of een terugbetaling.

Wat als u ziek bent?

Hebt u het coronavirus opgelopen op het moment van het voorziene vertrek? In dat geval kunt u de annulatieverzekering aanspreken op grond van ziekte, en kunt u doorgaans wel rekenen op een financiële compensatie. Bleef u voorlopig buiten schot, maar werd één van uw (meereizende) gezinsleden getroffen door het virus? Of de verzekering dan de schade dekt als u niet vertrekt, verschilt naargelang de polis.

“Sommige verzekeraars bepalen dat de dekking enkel geldt wanneer je ziekte de enige oorzaak is van de annulatie”, waarschuwt Wauthier Robyns van Assuralia. “Indien er daarnaast ook plots een reisverbod naar het land van bestemming geldt, dan geldt de dekking vaak niet. Maar ook hier moet je naar de inhoud van het verzekeringscontract in kwestie kijken.”

Uw reisbijstandsverzekering

Een reisverzekering of reisbijstandsverzekering beschermt u en uw gezin tegen bepaalde risico’s op vakantie. Bent u afgereisd en wordt u ter plaatse ziek, dan betaalt de verzekeraar de medische kosten tot op zekere hoogte terug. Houd er wel rekening mee dat reisbijstandspolissen vaak niet meer tussenbeide komen in de buitenlandse medische kosten indien het reisadvies negatief was vóór het vertrek. Als dat reisadvies wijzigt tijdens uw verblijf, dan geldt het advies op het moment van het vertrek. Besliste u om af te reizen ondanks het door de overheid opgelegde verbod op niet-essentiële reizen, dan hoeft u niet op een dekking van uw verzekeraar te rekenen.

“Wij komen alleen niet tussenbeide als er een daadwerkelijk verbod geldt om te reizen naar je bestemming”, bevestigt Danny Smagghe van Touring. “Je bent wel gedekt als je ziek wordt door een coronabesmetting zolang de reis niet wordt verboden door de Belgische overheid of door de overheid van het land van bestemming. Uiteraard worden ook andere medische problemen gedekt door de reisverzekering.”

Is het duidelijk dat u al ziek was op het moment van vertrek, dan kan u meestal niet op een financiële compensatie te rekenen. Moet u ter plaatse in quarantaine blijven, en duurt die langer dan de geplande reis? Of u dan recht hebt op een compensatie, hangt af van uw contract.

Is uw verplaatsing een essentiële reis in het kader van het werk, dan geniet u wél de volledige bijstandsdekking van de reisbijstandspolis, ook voor covid-19-gerelateerde kosten.

Uw andere verzekeringen

Hebt u – ondanks het negatieve overheidsadvies of het reisverbod – in het buitenland een ongeval veroorzaakt, of wordt u daar in een ziekenhuis opgenomen? In principe blijft de dekking van uw autoverzekering, uw familiale polis of uw hospitalisatieverzekering dan gelden.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content