Wat als je je groepsverzekering uit het oog bent verloren?

© iStock

Als je vóór 2004 van werkgever bent veranderd waar je kon genieten van een groepsverzekering, is het risico groot dat je deze verzekering uit het oog bent verloren. We geven u drie stappen om je groepsverzekering terug te vinden.

Als het gaat om een groepsverzekering afgesloten vóór 2004, is de kans groot dat deze verzekering een ‘slapend’ contract is geworden. Tot 2004 waren verzekeringsmaatschappijen immers niet verplicht om hiervan jaaroverzichten te versturen naar de verzekeringnemer wanneer er niet langer premies werden betaald.

Dit is bijvoorbeeld het geval als je van werk verandert en de groepsverzekering bij uw oude werkgever premievrij maakt. Na 2004 heeft de wet op de aanvullende pensioenen de verzekeraars verplicht om jaaroverzichten te blijven sturen ook al is de groepsverzekering stopgezet. Bij de zoektocht naar een oude groepsverzekering, kunnen we volgend stappenplan geven.

Stap 1

Wat als je je groepsverzekering uit het oog bent verloren?

Haal eerst en vooral de documenten erbij die betrekking hebben op de groepsverzekering die voor je door je vorige werkgever is afgesloten. Het gaat meer bepaald om het oorspronkelijke contract en/of een document waarin de stopzetting wordt toegelicht.

Stap 2

Slaag je in je opzet, dan moet je nagaan of de verzekeringsmaatschappij nog bestaat. De kans dat je de naam van de verzekeraar niet meer terugvindt is reëel. Sedert 1989 zijn immers vele verzekeringsmaatschappijen van naam veranderd of opgeslorpt door anderen. Denk bijvoorbeeld aan verzekeraars Royal Belge, ABB, Winterthur en SwissLife die respectievelijk Axa, KBC, ING en Delta Lloyd zijn geworden.

Vind je niet terug bij welke verzekeraar je oude groepsverzekering werd afgesloten, dan kan je deze informatie proberen te halen bij een onafhankelijke verzekeringsmakelaar die vele jaren actief is en zo de voorgeschiedenis van heel wat verzekeraars kent.

Je kan je licht ook opsteken bij de Nationale Bank van België (via telefoon op het nummer 02/221.21.11 of via mail op info@nbb.be) die als wettelijk toezichthouder van alle verzekeringsmaatschappijen hun geschiedenis kent.

Stap 3

Je neemt contact op met de verzekeraar en vraagt een detail met alle gegevens van je slapende groepsverzekering.

Wat als je je groepsverzekering uit het oog bent verloren?

Zo kom je onder andere te weten aan welke interestvoet de bijeengespaarde bedragen zijn belegd, of er een winstpremie is toegepast en wanneer de oude groepsverzekering op vervaldag komt.

Let wel, het is mogelijk dat de groepsverzekering in verschillende delen werd opgesplitst met telkens een andere overnemer. Je zal dan meerdere verzekeringsmaatschappijen moeten contacteren.

Als je geen enkel document meer terugvindt, maar er wel zeker van bent dat er een slapende groepsverzekering is, dan kan je contact opnemen met een oud-collega of met de personeelsdienst van je vorige werkgever om te weten te komen bij welke verzekeringsmaatschappij je moet aankloppen.

Je kunt de nodige informatie ook opvragen bij de databank die beheerd wordt door Sigedis. Door het eenvoudig intikken van je rijksregisternummer, zal je dan te weten komen bij welke verzekeraar je slapende groepsverzekering te vinden is. (JS)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content