Voor eerst minder dan 6 automobilisten op 100 met schadegeval

© Getty Images/iStockphoto

‘De schadefrequentie is in 2017 voor het eerst onder de kaap van de 6 procent gedaald, een mijlpaal’, zegt Hans De Cuyper, voorzitter van sectorvereniging Assuralia en topman van AG Insurance. De daling is te danken aan investeringen in verkeersveiligheid en betere verkeersinfrastructuur, en aan steeds meer en betere veiligheidssystemen in de auto’s.

In totaal ging het om een kleine 343.000 schadegevallen op zowat 5,7 miljoen wagens. De gemiddelde verzekeringspremie burgerlijke aansprakelijkheid (BA) voor een auto is vorig jaar lichtjes afgenomen van 323 euro naar 318 euro. De gemiddelde kost van een schadegeval bedroeg 3.513 euro, of lichtjes meer dan in de voorgaande jaren.

Minder goed nieuws is er over de zware ongevallen. De verzekeraars telden vorig jaar 782 schadegevallen van meer dan 125.000 euro, waar dat er in 2016 nog 779 waren. Voor die zware schadegevallen bedroeg de gemiddelde kost voor de verzekeraars 422.657 euro. In totaal kostten ze de verzekeraars 330,5 miljoen euro.

‘Om deze schadelast te dekken zijn een miljoen verzekerden nodig’, aldus De Cuyper. ‘Dat maakt dat er een zwaar element van solidariteit in de BA motorvoertuigen vervat zit.’ De Cuyper denkt dat de premies voor verzekeringen BA motorvoertuigen in de toekomst verder zouden kunnen dalen, als de zelfrijdende auto er komt en het aantal ongevallen blijft afnemen. ‘Maar dat we morgen in een wereld met nul ongevallen zullen leven, dat denk ik niet. Want nieuwe vormen van mobiliteit zorgen ook voor nieuwe risico’s.’

De verzekeraars zagen het premie-inkomen (ten opzichte van het voorgaande jaar) in 2017 in ‘Niet-Leven’ stijgen met 2,2 procent tot 12,047 miljard euro, en in ‘Leven’ afnemen met 1,1 procent tot 15,065 miljard euro. Het totale premie-inkomen steeg daarmee met 0,3 procent tot 27,112 miljard euro.

Partner Content