‘Het is nog niet duidelijk of enkele zware orkanen de verzekeringspremies in België zullen doen stijgen’

© REUTERS
Bart Vereecke redacteur MoneyTalk en Trends

Iedere week stelt MoneyTalk drie vragen aan een specialist over de actualiteit. Deze week spraken we met Wauthier Robyns, woordvoerder van verzekeringsfederatie Assuralia, over de gevolgen van orkanen voor de verzekeringspremies in ons land.

De Caraïben en delen van de oostkust van de Verenigde Staten kampen met een enorme schade als gevolg van orkaan Irma. Waterschade is niet inbegrepen in de Amerikaanse ‘homeowner insurance’ en wordt enkel gedekt door een extra verzekering. Volstaat in België de gewone brandverzekering voor overstromingen die het gevolg zijn van natuurrampen?

WAUTHIER ROBYNS: “Voor particulieren en kmo’s is de verzekering tegen overstromingen in ons land sinds tien jaar een verplicht onderdeel van de brandverzekering. Het is voor hen dus niet nodig daarvoor nog een aparte polis af te sluiten. Voor grote bedrijven geldt dat niet: zij moeten zelf beslissen of ze zich tegen overstromingen indekken. Wie onlangs in overstromingsgebied is gaan bouwen of dat van plan is, heeft geen afdwingbaar recht op zo’n verzekering.”

Welke factoren bepalen de premie van schadeverzekeringen?

ROBYNS: “De prijs van een schadeverzekering bestaat uit verschillende bestanddelen. De voornaamste factor is de schadelast. Dat is het bedrag waarvoor de verzekeraar in geval van schade tussenbeide moet komen. Die component van de premie hangt af van de specifieke wensen van de klant. Zo wordt bij het bepalen van de premie gelet op de precieze inhoud van de polis: betreft het bijvoorbeeld een brandverzekering inclusief inbraak of juist niet?

“Ook de specifieke kenmerken van het gebouw waarvoor de brandverzekering wordt aangevraagd, spelen mee. Zo hebben flatgebouwen meer last van waterschade dan van windschade, en geldt voor boerderijen net het omgekeerde. Wie dicht bij het water woont, zal doorgaans ook een hogere premie betalen. Ten slotte wordt ook rekening gehouden met de bouwmaterialen, de staat van het pand en de eventuele inboedel. Hoe hoger waarde van het gebouw, hoe hoger de premie.

“Daarnaast zijn er de algemene onkosten van de verzekeringsonderneming. Die bestaan voor het grootste deel uit personeelskosten en de uitgaven voor de gebruikte infrastructuur. Verder is er het commissieloon van de verzekeringstussenpersoon. In de bedrijfswereld wordt eerder gewerkt met erelonen die apart van de premie worden gefactureerd. Voor particulieren wordt de premie doorgaans verhoogd met een percentage dat voor de makelaar bestemd is, maar alles wordt samen aangerekend. Ten slotte zijn er ook nog premiebelastingen, die de verzekeraar voor rekening van de schatkist int.”

De premies van schadeverzekeringen in België zouden kunnen stijgen door de orkanen in de Verenigde Staten. Nochtans zijn de Belgische verzekeraars niet rechtstreeks betrokken. Dat heeft onder meer te maken met het principe van de herverzekering. Licht u dat concept eens toe?

ROBYNS: “Uiteraard betalen Belgische consumenten niet voor het risico dat een inwoner in Florida loopt. Het is wel zo dat onze verzekeraars zich, net zoals hun collega’s in de Verenigde Staten, beschermen tegen extreme schade via een herverzekering. Daarbij gaan ze op hun beurt een verzekering aan bij internationaal actieve herverzekeraars zoals Munich Re, Swiss Re en Berkshire Hathaway. In ruil voor de premies die verzekeraars betalen, vergroten ze hun financiële capaciteit. De herverzekering is er dus op gericht verzekeraars meer mogelijkheden te geven dan wanneer ze enkel hun eigen kapitaal gebruiken.

“Verzekeraars leggen overigens ook technische provisies aan om hun verbintenissen in te dekken. Ze doen dat door met de geïnde premies te beleggen. Maar door de lage rente brengen die beleggingen niet veel op. De herverzekering is niet verplicht, maar in sommige sectoren wel de verstandigste keuze. Het is zeker geen overbodige luxe voor verzekeraars die actief zijn in branches waar de schade hoog kan oplopen en waar klanten voor onaangename verrassingen kunnen staan.

“De afgelopen jaren lag de prijs van herverzekeringen bijzonder laag. Dat werd verklaard door het uitblijven van zeer zware rampen, maar ook door een toevloed aan kapitaal in de sector. In de nasleep van de financiële crisis tien jaar geleden groeide bij beleggers de interesse voor producten die niet onderhevig waren aan de grillen van de beurs. In het verzekeringswezen worden obligaties uitgegeven die zijn gekoppeld aan het al dan niet plaatsvinden van een natuurramp. Steeds meer beleggers met grote vermogens kochten zulke obligaties, waarbij ze hun geld enkel verliezen als er echt een ramp plaatsvindt.

“Het is nu de vraag of enkele zware orkanen voldoende zijn om de herverzekeringspremies opnieuw in de hoogte te krijgen. Indien dit wel het geval is, zouden de kosten inderdaad kunnen worden doorgerekend aan de klanten.

“Voorlopig is het echter nog te vroeg om conclusies te trekken. Herverzekeringen worden pas begin januari vernieuwd en de onderhandelingen moeten zich nog op gang trekken. Bovendien is het orkanenseizoen in het Caribische gebied en de Amerikaanse oostkust nog lang niet ten einde. Na Halloween hebben we een beter zicht op de invloed van de stormen op de prijs van verzekeringen en herverzekeringen. Voor de orkaan Irma valt de uiteindelijke schade overigens nog mee: weerkundigen en verzekeraars gingen uit van veel ergere scenario’s.”

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content