Drie manieren om vergoed te worden bij schade door een overstekend dier

© Getty Images/iStockphoto
Jan Roodhooft Advocaat

Een dier steekt plots de weg over waardoor je het niet meer kan ontwijken. Aan je wagen zijn er hierdoor aanzienlijke kosten. Kan je de schade die je lijdt door iemand laten betalen?

Als een hond, hert of ander dier plots de weg oprent bestaat de kans dat je niet meer tijdig kan remmen. Draai je zelf op voor de kosten?

Je bent omnium verzekerd

Het kan vooreerst zijn dat je een omniumverzekering afsloot voor je wagen. In dat geval kan je vragen dat je verzekeraar je schade vergoedt. Hou er wel rekening mee dat er een vrijstelling van toepassing kan zijn. Je ‘gewone’ autoverzekering betaalt deze schade integendeel niet.

Schade door een huisdier

Is het overstekend dier een hond of een ander huisdier, dan kan je de bewaarder van het dier (dat is veelal de eigenaar) aansprakelijk stellen voor je schade. De bewaarder van een dier moet nu eenmaal de schade die zijn dier veroorzaakt vergoeden. Heeft het baasje in kwestie een familiale verzekering dan zal die normalerwijze tussenkomen en de schade (eventueel met toepassing van een vrijstelling) vergoeden.

Schade door een wild dier

Het kan ook gebeuren dat een wild dier (hert, everzwijn, …) de weg oversteekt. Een wild dier heeft geen eigenaar. Je kan in dat geval ook de overheid veelal niet aansprakelijk stellen voor je schade, tenzij die bijvoorbeeld tekort zou zijn gekomen aan haar signalisatieverplichting.

In uitzonderlijke gevallen kan je anderen (zoals bijvoorbeeld jagers die het dier opjaagden) aansprakelijk stellen. Meestal draai je evenwel zelf op voor je schade.

Partner Content