Dekt je groepsverzekering een burn-out?

Steeds meer werknemers worden het slachtoffer van een burn-out met werkonbekwaamheid tot gevolg. Dekt een groepsverzekering dit risico?

Een burn-out heeft een typisch kenmerk: het gaat om psychische en fysische uitputtingsverschijnselen die verbonden zijn met het uitoefenen van een arbeidsprestatie. Bovendien kan het iedereen overkomen waardoor het niet expliciet een gevolg is van een psychische ziekte en als dusdanig ook te onderscheiden is van bijvoorbeeld een depressie.

Extra dekkingen groepsverzekering

Als je via je werkgever kunt genieten van een groepsverzekering, dan is het algemeen bekend dat er een extra pensioenkapitaal wordt betaald op de pensioengerechtigde leeftijd en/of voorzien wordt in een overlijdensdekking bij overlijden vóór de pensioenleeftijd.

Goede groepsverzekeringen bieden extra dekkingen, namelijk een waarborg hospitalisatie en een waarborg arbeidsongeschiktheid plus premievrijstelling. Een waarborg arbeidsongeschiktheid zorgt ervoor dat de verzekeraar vanaf de tweede maand van arbeidsongeschiktheid een aanvulling betaalt op het deel van het loon dat wordt uitbetaald door het ziekenfonds.

Een waarborg arbeidsongeschiktheid gaat samen met een waarborg premievrijstelling waardoor de premies van de groepsverzekering worden doorbetaald door de verzekeraar tijdens de periode van arbeidsongeschiktheid.

Groepsverzekering en burn-out

In welke mate komen de verschillende waarborgen van een groepsverzekering tussen bij een burn-out? Vele verzekeraars hanteren beperkingen. Indien bijvoorbeeld een hospitalisatie zich enkel opdringt omwille van psychologische problemen, dan gaan verzekeraars van een volledige verzekerbaarheid naar een verzekerbaarheid die beperkt is tot maximum een aantal dagen per jaar of zelfs helemaal geen tussenkomst. Wanneer je meer dan één maand niet kunt gaan werken omwille van een burn-out zijn er weinig verzekeraars die vanaf de tweede maand aan aanvulling van het loon voorzien.

Advies

Je doet er als werknemer goed aan je groepsverzekering even onder de loep te nemen. Vraag aan jouw werkgever welke verzekeraars er achter de aangeboden groepsverzekering zitten. Ga ook na of de waarborg vrijstelling van premiebetaling is voorzien in jouw groepsverzekering.(JS)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content