Brusselse regering maakt volledige vergoeding verzekerde slachtoffers watersnood mogelijk

Beeld uit Pepinster na de overstromingen. (27 juli 2021) © Belga Image

De Brusselse regering en Assuralia, de beroepsvereniging van verzekeringsondernemingen, hebben een protocol van overeenstemming ondertekend dat de volledig vergoeding mogelijk maakt van de verzekerde slachtoffers van de watersnood van juli. Dat maakt minister-president Rudi Vervoort (PS) maandag bekend. De tussenkomst van het Brussels gewest wordt op 9 miljoen euro geraamd.

De schade aan gebouwen van de overstromingen wordt in Brussel op 14 miljoen euro geraamd voor de verzekerden. De huidige federale wetgeving laat evenwel geen volledige vergoeding van de slachtoffers toe. In geval van een natuurramp geldt voor de tussenkomsten van de verzekeringsmaatschappijen namelijk een plafond. Dit wordt per maatschappij vastgesteld aan de hand van de geïnde premies voor polissen ‘met eenvoudig risico’.

De Brusselse regering en Assuralia zijn nu overeengekomen dat de verzekeringssector zijn tussenkomst verdubbelt tot 5 miljoen euro en dat het gewest zich ertoe verbindt om, ‘bij wijze van uitzondering’, de bedragen die de interventieplafonds overschrijden voor eigen rekening te nemen. De ingediende schadeclaims zullen volledig worden afgehandeld door de verzekeraars, die ook de slachtoffers rechtstreeks zullen vergoeden. De regio zal de ondernemingen daarna terugbetalen. De geraamde kostprijs van 9 miljoen euro zal door de verzekeraars nog verder worden gespecificeerd naarmate de schadevergoedingen worden betaald.

Elke regio heeft een gelijkaardig protocol met de verzekeraars ondertekend. ‘De overstromingen van juli hebben het hele land zwaar getroffen. We moeten al onze krachten bundelen om de slachtoffers te helpen herstellen’, zegt minister-president Vervoort. ‘Daarom ben ik zeer verheugd met deze overeenkomst tussen het Brussels gewest en de verzekeringssector, die alle verzekerde slachtoffers een schadevergoeding van 100 procent zal bieden zonder bijkomende bijzondere administratieve formaliteiten.’

CEO van Assuralia Hein Lannoy zegt dat zijn sector zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt door zijn financiële inspanningen te verdubbelen. ‘De goede samenwerking met de gewesten garandeert daarnaast een vlotte procedure voor alle verzekerden, zij kunnen hun schadedossier afhandelen via hun vertrouwde makelaar, agent of maatschappij. We hopen zo een deel van de bezorgdheid bij de vele slachtoffers weg te nemen.’

Partner Content