Biedt je verzekeraar financiële bescherming tegen een terroristische aanslag?

Antiterreuractie in Saint-Denis © BELGA
Niels Saelens Redacteur Trends.be & Moneytalk.be

Sinds 2008 beschermen verscheidene verzekeringen je tegen een terroristische aanslag. Komt jouw verzekeraar tussen bij een terreurdaad? En wat als je je reis annuleert als reactie op een aanslag in het buitenland?

De overheid heeft zeven jaar geleden een samenwerking gestart met de verzekeringssector om de Belgische bevolking (financieel) te beschermen tegen terroristische aanslagen. Vandaag zijn verschillende verzekeringen verplicht om schade berokkent door terroristen te dekken:

  • levensverzekering
  • ongevallenverzekering
  • hospitalisatieverzekering
  • brandverzekering
  • burgerlijke aansprakelijkheid bij brand en ontploffing op openbare plaatsen
  • burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering bij een wagen

Belgische risico’s

De verzekering dekt de schade als je een verblijfplaats of een vennootschap in België hebt.

Volgens Assurulia.be geniet je in twee gevallen ook van financiële bescherming in het buitenland. De verzekering komt tussen bij een beschadiging van een voertuig(inclusief boot) door een aanslag als het vervoersmiddel is ingeschreven in België.

Ook een kortlopende reisverzekering (met een looptijd van maximum vier maanden) vergoedt je als je het slachtoffer wordt van een terreurdaad in het buitenland. De verzekering moet wel afgesloten zijn in België.

Beperking

Indien een verzekeraar de schade zelf niet wil dekken, kan hij zich aansluiten bij de vzw Trip. De vereniging is speciaal opgericht om de financiële stabiliteit van verzekeraars te beschermen. Door de schadelast onder haar leden te verdelen, vermijdt ze dat de lasten rusten op de schouders van één verzekeraar.

Door deze regeling geniet je als particulier van een beperkte bescherming. Leden van de vzw moeten maar een bepaald deel van de schade terugbetalen. Een merendeel van de Belgische verzekeraars zijn lid van de vereniging. Hier kan je controleren of jouw verzekeraar al dan niet lid is van Trip.

De vzw dekt voor maximaal 1 miljard euro schade aangericht door een terroristische aanslag. De verzekeraars werken samen met de huisverzekeraars en de overheid om de schade te dekken.

Als de schade oploopt tot meer dan 300 miljoen euro, kunnen de verzekeraars rekenen op de steun van dehuisverzekeraarsom de daaropvolgende 400 miljoen euro te vergoeden.

Indien de schade groter is dan 700 miljoen euro verleent de overheid financiële steun tot 1 miljard euro.

Bij onroerende goederen geldt een ander tarief. De schadevergoeding blijft dan beperkt tot 75 miljoen euro, met uitzondering van woningen.

Schadevergoedingen boven 1 miljard euro worden niet terugbetaald. Stel dat de schade oploopt tot 2 miljard euro dan zal de vergoeding verminderd worden met 50 procent.

En je reis annuleren?

Wie zijn reis wil annuleren omdat er een terroristische aanslag is gepleegd, kan geen beroep doen op zijn annulatieverzekering. Maar in dergelijke omstandigheden, zoals nu het geval is in Parijs, stellen reisoperatoren zich soepel op. Zo bieden Jetair en Thomas Cook reizigers de kans om hun excursie te annuleren of uit te stellen. Uit cijfers van De Tijd blijkt dat drie op de vier reizigers zijn ingegaan op het voorstel van Jetair om hun reis te annuleren. Bij Thomas Cook heeft 40 procent van de toeristen dat gedaan.

Ook wie een ticket voor een afgelaste voetbalwedstrijd of concert heeft, heeft geen garanaie dat hij zijn geld ooit nog terugziet. De organisatoren moeten enkel hun eigen contractuele voorwaarden respecteren. Die kan je raadplegen op hun site.

Partner Content