Bescherm je woning tegen inbraak en brand met steun van de fiscus

© iStock

Wanneer je inbraak- en brandbeveiligingswerken laat uitvoeren aan je woning, dan kan je daarvoor een belastingvermindering krijgen. Welke zijn de spelregel

Een goede manier om je woning te beschermen tegen de risico’s van inbraak en van brand, is daarvoor specifieke werken laten uitvoeren.

Denk bijvoorbeeld aan de installatie van een alarmsysteem, camerabewaking,… Deze investeringen kosten wel een centje, maar je kan daarvoor een fiscaal voordeel krijgen onder de vorm van een belastingvermindering.

Hoe groot is de belastingvermindering?

De belastingvermindering bedraagt 30% van de uitgaven die werden gedaan voor de beveiliging van een woning tegen inbraak of brand en wordt toegekend voor de gefactureerde bedragen _ btw inclusief _ die daadwerkelijk door de belastingplichtige zijn gedaan. Het ogenblik van de uitvoering van de werken speelt dus geen rol; de factuurdatum is van belang.

De belastingvermindering voor inkomstenjaar 2014 _ aanslagjaar 2015 _ is beperkt tot maximum 760 euro per woning.

Bescherm je woning tegen inbraak en brand met steun van de fiscus

Goed om weten is dat je de belastingvermindering kan cumuleren met de premies die andere overheidsinstanties toekennen voor inbraak- en brandbeveiliging van een woning.

Wie kan er van genieten?

Niet alleen (volle) eigenaars van een woning hebben recht op de belastingvermindering voor inbraak- en brand beveiligende werken, maar ook vruchtgebruikers, naakte eigenaars, bezitters, erfpachters, opstalhouders en huurders hebben dat. Je moet de woning trouwens ook niet zelf bewonen; je kan de woning ook verhuren.

Je kan de belastingvermindering wel slechts krijgen als de factuur van de werken op je naam staat en je werkelijk de uitgaven hebt gedaan. Als zowel de verhuurder als de huurder werken hebben laten uitvoeren aan dezelfde woning, dan krijgen ze allebei de belastingvermindering, ieder voor zijn eigen uitgaven.

Voor welke woningen?

De werken moeten uitgevoerd worden aan een gebouw dat normaal bestemd is om te worden bewoond door één of meerdere personen. Denk bijvoorbeeld aan een eengezinswoning, een appartement, een studio,…

Gaat het om een gebouw dat zowel voor woon- als beroepsdoeleinden wordt gebruikt, dan moeten de werken worden uitgevoerd aan dat deel van de woning dat voor woondoeleinden wordt gebruikt.

Bescherm je woning tegen inbraak en brand met steun van de fiscus

De uitgaven die betrekking hebben op het beroepsdeel zijn fiscaal gezien aftrekbare beroepskostenwaarvan het fiscaal voordeel groter is dan dat voor de werken m.b.t. brand- en inbraakbeveiliging.

Voor het beroepsdeel geven de inbraak- en brand beveiligende werken immers een voordeel van maximaal 50% in plaats van 30%.

Welke werken?

In het algemeen moeten de uitgaven betrekking hebben op inbraak- en brandbeveiliging. Wat de werken voor inbraakbeveiliging betreft, gelden volgende specificaties.

Bescherm je woning tegen inbraak en brand met steun van de fiscus

Het moet gaan om de levering en plaatsing van de volgende inbraak vertragende gevelelementen: specifiek inbraak werend glas; beveiligingssystemen voor deuren, luiken, lichtkoepels, dakvensters, keldergaten en hekken zoals veiligheidssloten; de helft van de uitgave voor de motor met anti-ophefsysteem van een luik of een elektrische garagepoort; gepantserde deuren en poorten.(JS)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content