Beïnvloedt een aandoening je verzekering?

© Dino
Roel Van Espen medewerker Trends

Heeft een defibrillator of pacemaker een invloed op (de premies van) je verzekering? En wat zijn de gevolgen voor je polis wanneer je aan een ziekte of aandoening lijdt?

Wanneer je een autoverzekering wilt afsluiten, polst de verzekeraar naar je gezondheidstoestand. Afhankelijk van je antwoord dien je een bijkomende medische vragenlijst in te vullen. Bepaalde aandoeningen – denk aan epilepsie of een hartkwaal – kunnen je rijvaardigheid immers beïnvloeden. De verzekeringsmaatschappij zal dan mogelijk een attest van je arts vragen waaruit moet blijken dat je in staat bent om een auto te besturen.

‘Als verzekeringnemer moet je alle relevante informatie over de risico’s meedelen aan de verzekeraar’, zegt Wauthier Robyns van beroepsvereniging Assuralia. ‘Dat moet ook gebeuren wanneer je als reeds verzekerde een medische behandeling ondergaat die een effect kan hebben op je rijvaardigheid.’ Kruip je toch achter het stuur terwijl dat onverantwoord is, dan kan de verzekeraar de uitgekeerde schadevergoeding na een ongeval van jou terugeisen.

Volgens Robyns doen de meeste verzekeraars in de praktijk niet moeilijk wanneer je hen op de hoogte brengt. ‘Wanneer je van de behandelende arts de toestemming krijgt om een voertuig te besturen, dan is er in principe geen probleem’, zegt hij. ‘De kans bestaat wel dat de dokter je doorstuurt naar CARA, het Centrum voor Rijgeschiktheid en Voertuigaanpassing van het BIVV. Daar wordt je rijvaardigheid uitgebreid getest door een team van experts.

In de praktijk

AG Insurance bevestigt de visie van Assuralia. ‘Wanneer een nieuwe klant hier een autoverzekering wil afsluiten, informeren we naar zijn gezondheid’, zegt woordvoerder Gerrit Feyaerts. ‘Indien een fysiek kenmerk of ziekte zijn rijvaardigheid kan beïnvloeden, moet hij kunnen aantonen dat hij rijgeschikt is. Dat kan via een medisch attest van de behandelende geneesheer of van CARA. De verzekeringspremie is dezelfde als die van iemand die geen aandoening heeft.’

Wordt de verzekerde tijdens het contract geconfronteerd met een ziekte, dan moet hij – voor zover de arts of CARA hem toestemming geeft om te rijden – niets melden aan AG Insurance. Daarin verschilt deze verzekeraar van de meeste andere maatschappijen, die wél een meldingsplicht opleggen. ‘Wanneer de dokter of CARA bepaalde voorwaarden oplegt – zoals niet ’s nachts rijden – dan is het uiteraard aan de verzekerde om die strikt na te leven’, zegt Feyaerts.

Ook bij Ethias moet je bij het rapporteren van bepaalde aandoeningen een rijgeschiktheidsattest kunnen voorleggen. ‘Wanneer hieruit blijkt dat je met je voertuig mag rijden, wordt geen premieverhoging doorgevoerd’, zegt persverantwoordelijke Lieve Ketelslegers. ‘Dezelfde verzekeringsvoorwaarden blijven gelden. Dat betekent ook dat er bijvoorbeeld geen bijkomende franchise aangerekend wordt.’

Bij AXA leidt een aandoening in combinatie met een attest van rijgeschiktheid evenmin tot een verhoging van de verzekeringspremie. ‘Indien CARA bepaalde beperkingen aan de bestuurder oplegt, dan zullen we die wel opnemen in het contract’, zegt woordvoerder Gianni De Muynck. ‘Doorgaans worden die trouwens ook op het rijbewijs vermeld. Het spreekt voor zich dat mensen die niet rijgeschikt zijn, zich niet (meer) kunnen laten verzekeren.’

Schuldsaldoverzekering

Voor het afsluiten van een schuldsaldoverzekering is er steeds een medische acceptatie vereist

Wanneer je een hypothecair krediet aangaat voor de aankoop of bouw van een woning, vraagt de kredietgever meestal om een schuldsaldoverzekering af te sluiten. Die moet garanderen dat de lening terugbetaald wordt wanneer je sterft vóór de eindvervaldag. Zo’n verzekering is niet wettelijk verplicht, maar hiermee kan je wel een financieel drama voor je overblijvende partner of je kinderen vermijden.

Het komt er als verzekeraar op aan het sterfterisico van de kandidaat-verzekerde correct in te schatten’, zegt Gerrit Feyaerts van AG Insurance. ‘Een ernstige aandoening of een kankerverleden kan een verhoogde kans op een voortijdige sterfte met zich meebrengen. Afhankelijk van de ernst, de duur en de stabiliteit kan dit resulteren in een bijpremie. Spijtig genoeg blijft voor een beperkt aantal gevallen het risico té groot, waardoor de verzekering geweigerd wordt.’

‘Voor het afsluiten van een schuldsaldoverzekering is er steeds een medische acceptatie vereist’, bevestigt Stef Leunens van KBC. ‘De bedoeling hiervan is een correct beeld te krijgen van de huidige gezondheidstoestand van de kandidaat-verzekeringnemer. Wanneer die aandoeningen heeft die zijn risico op overlijden verhogen, dan kan er een medische bijpremie aangerekend worden of kan er zelfs beslist worden geen dekking voor overlijden toe te staan.’

De in 2015 ingevoerde wet-Partyka moet een schuldsaldoverzekering echter toegankelijker maken. Wanneer je omwille van je medische voorgeschiedenis door je verzekeraar geweigerd wordt of indien de bijpremie meer dan 75 procent bedraagt, kan je contact opnemen met het Opvolgingsbureau voor een herbeoordeling. Bovendien werd in het kader van de wet-Partyka een Compensatiekas opgericht die financieel bijspringt wanneer de bijpremie hoog is. Daardoor betaal je in principe nooit méér dan 125 procent van de basispremie extra uit eigen zak.

Partner Content