Verschil tussen hoogste en laagste lonen wordt groter

. © iStock

De loonspanning in ons land – het verschil tussen de hoogste en de laagste lonen – is het voorbije jaar duidelijk gestegen, naar het hoogste peil in zes jaar tijd. Dat blijkt uit een studie van hr-dienstverlener Acerta.

Acerta berekende de loonspanning voor 2017 op 2,81. Met andere woorden: als naar honderd werknemers wordt gekeken, verdient de tiende best betaalde werknemer 2,81 maal zoveel als de tiende minst betaalde werknemer. Dat is duidelijk meer dan in de jaren daarvoor: de loonspanning in 2016 bedroeg 2,72 en in 2015 2,71.

Acerta haalt de hoogconjunctuur en de war for talent aan als verklarende factoren: bedrijven zijn bereid de portemonnee open te trekken voor werknemers met een schaars profiel. Die strijd om talent is vooral aan de gang voor werknemers in de hoogste regionen van de loonladder, zoals universitaire en technische profielen. ‘Wie vandaag al beter verdient, ziet zijn loon nog meer stijgen’, aldus Acerta-directeur Dirk Wijns, die verwacht dat de loonspanning in 2018 dan ook nog meer zal toenemen. Dat de economie volop draait, vertaalt zich ook in hogere bonussen en promoties. En het zijn vooral de hoogste lonen die het meest profiteren van die bonussen.

Nog uit de studie van Acerta blijkt dat de loonspanning bij arbeiders lager ligt. De lonen van arbeiders worden meer dan bij bedienden collectief onderhandeld. Er is minder gelegenheid voor individuele loononderhandelingen. Toch stijgt ook de loonspanning bij arbeiders: moeilijk te vinden geschoolde arbeiders en technische profielen kunnen harder op tafel slaan bij loonoverleg. Bij vrouwen is de loonspanning eveneens lager. Ze zijn minder dan mannen actief in de best betaalde sectoren. Maar ook hier stijgt de loonspanning: er studeren meer vrouwen met een hoger diploma af dan mannen.

In de social profit tenslotte is de loonspanning een stuk lager dan in de profit. Toch kent de social profit heel wat knelpuntberoepen. De beperkte rol van de economie houdt het spel van vraag en aanbod er in bedwang, klinkt het bij Acerta. Overigens valt de loonspanning in ons land nog mee, in vergelijking met onze buurlanden. In 2015 kende Zweden de laagste loonspanning, België volgde op plaats drie.

Partner Content