Van wie zijn de aandelen bij een echtscheiding?

© iStock

Bedrijfsleiders denken vaak dat de aandelen die op hun naam staan ook hun eigendom zijn. Maar is dat wel zo? En wat zegt het nieuw huwelijksvermogensrecht daarover?

Doorgaans staan de aandelen in het aandelenregister op naam van de echtgenoot die de vennootschap oprichtte en runt, de zaakvoerder of de bestuurder dus. Dat betekent dat die persoon de lidmaatschapsrechten (onder meer het stemrecht) kan uitoefenen voor die aandelen. Maar dat betekent nog niet dat die aandelen zonder meer toekomen aan die echtgenoot bij een echtscheiding. Wat zegt het nieuwe huwelijksvermogensrecht daarover dat van toepassing werd op 1 september 2018?

Wettelijk stelsel

Voor wie gehuwd is volgens het wettelijke stelsel werden de regels een stuk duidelijker door het nieuw huwelijksvermogensrecht. Wie huwde zonder huwelijkscontract valt ook onder dit wettelijke stelsel.

Wie bijvoorbeeld zijn vennootschap al oprichtte vóór het huwelijk of de vennootschap met eigen gelden (bijvoorbeeld met geld dat u erfde of geschonken kreeg) oprichtte tijdens het huwelijk, blijft de eigenaar van zijn aandelen. Dat betekent dat zowel de lidmaatschapsrechten als de vermogenswaarde eigen blijven.

Maar de zaken liggen anders als de aandelen in een vennootschap werden betaald met gemeenschappelijke gelden en de aandelen in het aandelenregister op de naam van één echtgenoot zijn ingeschreven. In dat geval blijven de lidmaatschapsrechten eigen. U kunt dus uw aandelen verkopen zonder dat uw ex-man of -vrouw akkoord hoeft te gaan en u heeft het stemrecht met die aandelen op de algemene vergadering van de vennootschap. Maar dat betekent niet dat de vermogenswaarde van die aandelen eigen blijft. Het nieuwe huwelijksvermogensrecht bepaalt dat die vermogenswaarde wel nog in het gemeenschappelijke vermogen valt. Als er dus een echtscheiding komt, zal de vermogenswaarde van die aandelen moeten worden verdeeld tussen beide ex-echtgenoten. Er moet dus een vergoeding worden betaald. Dat gebeurt door een verrekening of door een betaling tussen de echtgenoten.

Die nieuwe regels gelden voor wie sinds 1 september 2018 gehuwd is. Bent u voor die datum gehuwd, dan geldt de nieuwe regeling in principe alleen maar voor aandelen verworven sinds 1 september 2018.

Scheiding van goederen

Als u gehuwd bent met een scheiding van goederen, dan verandert niets door het nieuwe huwelijksvermogensrecht. De aandelen op uw naam zijn en blijven eigen. Elke echtgenoot blijft eigenaar van de aandelen die op zijn of haar naam staan, zonder dat daar in principe een vergoeding voor moet voor worden betaald. Enkel als een echtgenoot zou kunnen aantonen dat er ook geld van hem of haar werd gebruikt om de aandelen te verwerven, is een vergoeding mogelijk.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content