Strakkere termijnen voor uitbetaling levensverzekering, schadevergoeding bij overtreding

Kris Peeters © Belga Image

Er komen strakkere termijnen die verzekeraars moeten respecteren voor de uitbetaling van levensverzekeringen. Indien ze die timing niet respecteren, moeten de verzekeraars een schadevergoeding betalen aan de begunstigde.

Dat staat in een wetsontwerp van minister van Economie Kris Peeters (CD&V), dat vrijdag langs de ministerraad passeerde.

De Ombudsman voor de Verzekeringen meldde in zijn jaarverslag van 2015 frequente klachten over laattijdige uitbetalingen van levensverzekeringen. Soms liet die maanden op zich wachten. Daar komt nu verandering in. ‘We leggen aan verzekeraars termijnen op voor het opvragen van documenten bij begunstigden en voor de uitbetaling’, legt minister Peeters uit.

We leggen aan verzekeraars termijnen op voor het opvragen van documenten bij begunstigden en voor de uitbetaling.

Minister van Economie Kris Peeters

Wanneer een verzekeraar een aanvraag tot uitbetaling ontvangt, moet hij binnen de twee weken een schriftelijk overzicht bezorgen van alle documenten die nodig zijn voor de uitbetaling. Het mag enkel om documenten en informatie gaan die redelijk en relevant zijn. Documenten die hij al in zijn bezit heeft, mag de verzekeraar niet opvragen.

Zodra hij de informatie heeft ontvangen en alsnog bijkomende gegevens nodig heeft, moet hij dat binnen de maand melden aan de begunstigde. Indien geen bijkomende informatie nodig is of de extra informatie werd ontvangen, moet de verzekeraar binnen de maand uitbetalen. In een aantal gevallen kunnen de termijnen worden verlengd.

Wanneer de verzekeraar de termijnen aan zijn laars lapt, zal hij voor de periode van vertraging verwijlinteresten moeten betalen. Voortaan wordt een verzekeringsovereenkomst reeds na vier maanden ‘slapend’ in plaats van zes maanden. Dat gebeurt bijvoorbeeld wanneer een levensverzekering uitbetaald moet worden, maar de begunstigde geen contact opneemt. De kortere termijn moet ervoor zorgen dat begunstigden sneller worden opgespoord.

Partner Content