Steun een goed doel met een duolegaat

© iStock
Roel Van Espen medewerker Trends

Met een duolegaat kun je een goed doel steunen en er tegelijkertijd voor zorgen dat een verre erfgenaam of een vriend minder erfbelastingen moet betalen op uw erfenis.

Wilt u een deel van uw vermogen nalaten aan een verre erfgenaam, bijvoorbeeld een neef of een goede vriend, dan betaalt die daar veel erfbelastingen op. Via een zogeheten duolegaat kunt u die hoge belastingen op een legale manier vermijden. Die constructie biedt de mogelijkheid een deel van uw erfenis te verdelen over twee partijen: de verre erfgenaam en een erkende vereniging of stichting die zich inzet voor het goede doel.

Een duolegaat houdt in dat u een testament maakt waarin u die twee begunstigden aanwijst. De vereniging of private stichting geniet een gunsttarief, maar betaalt wel de erfbelastingen van de neef. Met die constructie wint elke partij. U steunt een goed doel, de vereniging of instelling ontvangt een mooi bedrag en uw erfgenaam hoeft geen erfbelasting te betalen op zijn erfenis.

Zonder duolegaat

Stel, u wilt 250.000 euro nalaten aan uw neef. Zonder duolegaat gelden sinds 1 september 2018 de onderstaande tarieven en bedragen voor erfbelastingen in Vlaanderen:

Steun een goed doel met een duolegaat

Uw neef betaalt dus in totaal 123.000 euro aan erfbelastingen en houdt netto slechts 127.000 euro over van de initiële 250.000 euro.

Met duolegaat

Via een duolegaat verdeelt u uw nalatenschap van 250.000 euro over uw neef en een erkende vereniging of instelling met een goed doel. Het gunsttarief dat die laatste voor haar eigen erfbelastingen geniet, verschilt naargelang het gewest. In Vlaanderen bedraagt het 8,5 procent. De verdeling van uw erfenis over beide partijen mag u in principe vrij bepalen. Kiest u er bijvoorbeeld voor de erkende vzw 100.000 euro te geven, dan betaalt die in Vlaanderen volgende erfbelastingen:

Steun een goed doel met een duolegaat

Uw neef krijgt nu 150.000 euro netto, want hij hoeft zelf geen erfbelastingen te betalen. De vereniging betaalt 76.500 euro aan erfbelastingen, en krijgt dus 23.500 euro netto. Kortom: alle partijen hebben baat bij het duolegaat. Neem wel steeds vooraf contact op met de vereniging of stichting, om na te gaan of ze in aanmerking komt en welke voorwaarden er zijn. Voor de optimale opsplitsing van uw nalatenschap kunt u ook daar terecht, op Testament.be of bij een notaris.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content