Steeds meer pleegkinderen hebben automatisch recht op school- of studietoeslag

© bbstudio_aad (iStock)

Het aantal pleegkinderen dat automatisch een school- of studietoeslag krijgt, is de afgelopen jaren sterk gestegen. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Katrien Schryvers (CD&V) heeft opgevraagd.

Het aantal pleegkinderen dat automatisch een school- of studietoeslag krijgt, is de afgelopen jaren sterk gestegen. Voor pleegkinderen in het kleuter-, lager- of secundair onderwijs gaat het om een stijging van meer dan 40 procent op zes jaar tijd. Voor pleegkinderen in het hoger onderwijs gaat het bijna om een verdriedubbeling op vijf jaar tijd. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Katrien Schryvers (CD&V) heeft opgevraagd.

Wanneer een kind tijdelijk niet meer thuis kan blijven wonen, is pleegzorg in Vlaanderen de eerste te overwegen vorm van hulpverlening. Die opvang in een gezin is vaak te verkiezen boven een verblijf in een instelling. Om pleeggezinnen te ondersteunen, is in het verleden beslist om de school- en studietoelages automatisch toe te kennen.

‘Het automatisch recht op een volledige schooltoeslag of studietoelage is één van de ondersteuningsmechanismen voor pleegouders die we enkele jaren geleden decretaal invoerden’, legt CD&V-politica Schryvers uit. Volgens haar mist de maatregel ook zijn effect niet. De voorbije jaren is er sprake van een aanzienlijke stijging van het aantal kinderen in pleeggezinnen en dus ook van het aantal automatisch toegekende school- en studietoelagen. Sinds het ingaan van de ondersteuningsmaatregel (schooljaar 2014-2015) is het aantal pleegkinderen dat een schooltoeslag of een selectieve participatietoeslag krijgt, gestegen van 2.682 tot 3.862 in het schooljaar 2020-2021. Dat is een stijging met maar liefst 44 procent.

Ook in het hoger onderwijs is de stijging opvallend. Het aantal studenten in het hoger onderwijs dat omwille van verblijf in een pleeggezin recht heeft op een studietoelage is gestegen van 96 in het schooljaar 2015-2016 tot 263 studenten voor het academiejaar 2020-2021. Dat is een stijging van maar liefst 174 procent. Bij die stijging kan ook wel de uitbreiding van de pleegzorg van 21 naar 25 jaar (in 2018) meespelen.

Partner Content