Zwerfvuil en sluikstorten kost Vlaming jaarlijks 29 euro

© ImageGlobe

De strijd tegen zwerfvuil en sluikstorten kostte in 2015 29 euro per Vlaming. De hoeveelheid zwerfvuil is bovendien met 40 procent toegenomen ten opzichte van 2013.

De resultaten van een studie van het Nederlandse studiebureau KplusV in opdracht van afvalmaatschappij OVAM zijn een serieuze streep door de rekening van OVAM en bieden nieuwe munitie voor de voorstanders van het invoeren van statiegeld op blik en plastic flessen, bericht nieuwssite Apache.

Vlaanderen spendeerde in 2015 in totaal iets meer dan 187 miljoen euro, of 29 euro per inwoner, aan de strijd tegen zwerfvuil en sluikstort. Daarvan ging 103 miljoen euro naar zwerfvuil, een stijging van maar liefst 42 miljoen in vergelijking met 2013. OVAM streeft tussen 2014 en 2022 een daling van de hoeveelheid zwerfvuil met 20 pct na.

Meer dan 20.000 ton zwerfvuil

De totale hoeveelheid zwerfvuil bedroeg 24.441 ton, terwijl er 23.193 ton sluikstort werd opgeruimd. De eenmalige drankverpakkingen maken 40 pct van het volume opgehaald zwerfvuil uit. Ter vergelijking: in Vlaanderen werd er in 2015 in totaal 3 miljoen ton huishoudelijk afval geproduceerd.

De toename van het verzamelde zwerfvuil gaat bovendien gepaard met een daling van de hoeveelheid in vuilnisbakken gedeponeerd afval. Dat is afgenomen met 24 procent: van 7.800 ton in 2013 naar 5.900 ton in 2015.

Het zijn de gemeenten die het grootste deel van de kosten dragen, in totaal ongeveer 176 miljoen euro, of 94 procent van de totale kost. De overige kosten worden gedragen door Vlaamse agentschappen en waterwegbeheerders, terwijl de verpakkingindustrie via de zogenaamde “Indevuilbak-bijdrage” 2 procent van de kosten draagt, of 2,125 miljoen euro.

“Deze nieuwe cijfers tonen aan dat statiegeld wel degelijk een oplossing kan zijn”, meent Rob Buurman van Recycling Netwerk aan Apache. “De kosten van zwerfvuil liggen nog hoger dan gedacht, dus het invoeren van een systeem van statiegeld wordt nog interessanter.”

Partner Content