Werknemers in grote bedrijven hebben meeste kans op eindejaarspremie

© iStock
Niels Saelens Redacteur Trends.be & Moneytalk.be

Aan het einde van het jaar krijgen veel werknemers een bonus van hun werkgever. Een onderzoek van Acerta leert dat voornamelijk de grote ondernemingen hun werknemers een extraatje toekennen.

Een bevraging van Acerta bij 2000 Belgische werknemers leert dat een op de vijf werknemers in december een extra beloning krijgt van zijn werkgever in de vorm van een cashbonus. Wie zo’n bonus ontvangt, krijgt gemiddeld 1935 euro. Een leuk extraatje, maar daar moeten de werknemers wel nog sociale bijdragen en belastingen op betalen. Op een eindejaarspremie wordt bovendien meer bedrijfsvoorheffing ingehouden dan op een gewoon loon.

“Cashpremies zijn gangbaar voor werknemers van alle leeftijden en alle profielen, maar we zien dat mannen tussen 33 en 52 jaar de meeste kans hebben op een bonus. Arbeiders worden niet zo dikwijls op resultaten verloond, we zien dus vooral bedienden opduiken in onze cijfers”, aldus Sarah Peeters, director bij Acerta Consult.

Cashbonus niet voor iedereen

De studie toont aan dat niet iedereen een cashbonus krijgt aan het einde van het jaar. Wie in een groter bedrijf werkt, maakt meer kans op een eindejaarspremie dan wie aan de slag is in een kleinere onderneming. 44 procent van de werknemers in bedrijven met meer dan 500 loontrekkenden ontving vorig jaar een cashbonus. In bedrijven met minder dan 20 werknemers ziet zo’n 6 procent een premie op zijn rekening verschijnen. Bij bedrijven met 20 tot 100 werknemers is dat 15 procent, en bij bedrijven met 100 tot 500 werknemers 25 procent. Opvallend is dat de kleinere ondernemingen doorgaans wel hogere premies toekennen.

Ook de regio waar je werkt, bepaalt hoe groot de kans op een cashbonus is. In 2015 kregen 22 procent van de werknemers in Vlaanderen een bonus, terwijl dat in Wallonië en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 11 procent was. Het gemiddelde bedrag van de premie verschilt ook van gewest tot gewest. Zo bedroeg de gemiddelde bonus die in 2015 werd toegekend aan bedienden in Vlaanderen 2757 euro, in Wallonië 3048 euro en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 4308 euro.

Werknemers in grote bedrijven hebben meeste kans op eindejaarspremie
© G.F./Acerta

Warrants

Sommige werkgevers geven hun werknemers warrants wanneer het jaar op zijn einde loopt. Die geven een werknemer het recht gedurende een bepaalde periode aandelen te kopen tegen een vooraf vastgelegde prijs. Het beleggingsproduct kan vóór de vervaldatum verkocht worden in ruil voor een nettovoordeel. Warrants kunnen op individuele basis toegekend worden en kennen geen wettelijke beperking voor het bedrag. De gemiddelde waarde van de uitgekeerde warrants tussen 2012 en 2015 lag op 11.726 euro. Vorig jaar kreeg 1 procent zo’n bonus. In 2012 was dat 0,05 procent.

Volgens Peeters zijn warrants niet enkel weggelegd voor grote ondernemingen. “Ook voor kleinere ondernemingen bieden zij een opportuniteit om met beheersbare loonkosten hun werknemers een mooie bonus aan te bieden”, klinkt.

Niet-recurrente bonussen

Een toenemend aantal werkgevers grijpt naar niet-recurrente bonussen. Sinds 2012 is het aantal ondernemingen die hun werknemers op die manier belonen toegenomen met 35 procent. In 2015 kregen 8,4 procent van de werknemers een niet-recurrente bonus.

Niet-recurrente bonussen zijn voordelen gebonden aan de collectieve resultaten van een onderneming. Daarop betaalt de werkgever en de werknemer wel een bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid, maar geen belastingen. Het maximumbedrag wordt jaarlijks door de overheid vastgelegd, voor 2017 is dat 3255 euro. Acerta berekende dat in de periode 2012-2015 een niet-recurrente bonus in ons land gemiddeld 948 euro bedroeg.

Partner Content