Wat verandert er op 1 juli?

© Getty Images

Vanaf volgende maand worden verkeersboetes duurder voor wie ze niet meteen terugbetaalt en ontvangen de handelaars een hinderpremie bij werken. Welke veranderingen zijn er nog op til?

Verkeersboetes worden 35 procent hoger voor wie niet betaalt

De manier waarop verkeersboetes worden geïnd, wordt vanaf 1 juli gewijzigd. De huidige zeven stappen, die kunnen uitmonden in een lange procedure voor de politierechter, worden beperkt tot vier. De belangrijkste wijziging is dat wie zijn boete halsstarrig weigert te betalen, niet zomaar meer voor de politierechter zal verschijnen. Wie niet ingaat op een voorstel van minnelijke schikking zal met een bevel tot betalen geconfronteerd worden, dat opgemaakt wordt door het parket.

De maatregel zal gepaard gaan met een verhoging van het te betalen bedrag met 35 procent. Het is de bedoeling de huidige 15 procent van de verkeersboetes die niet worden betaald, terug te brengen naar 0,5 procent. Seponeringen zouden zo vermeden worden. Bovendien zullen door de uitvoering van de Europese crossborder-richtlijn ook buitenlandse verkeersovertreders hun boetes automatisch in de bus krijgen.

De regering hoopt dat de inning van de verkeersboetes door de automatisering jaarlijks 150 miljoen euro extra in het laatje brengt.

Groenere verkeersbelasting voor bestelwagens

Wat verandert er op 1 juli?
© Getty Images/iStockphoto

Voor de huidige ingeschreven diesel- en benzinevoertuigen verandert er niets, maar wie vanaf 1 juli nog een milieuonvriendelijke nieuwe of tweedehandsbestelwagen inschrijft, zal wel een hogere verkeersbelasting betalen.

Voor elektrische bestelwagens betaal je vanaf 1 juli helemaal geen verkeersbelasting meer. Voor CNG-modellen geldt die vrijstelling tot en met 2020. Die vrijstellingen gelden bovendien ook op alle voertuigen die al voor 1 juli werden ingeschreven. “Zo worden eigenaars die in het verleden al een elektrische of CNG-bestelwagen gekocht hadden, ook beloond voor hun duidelijke groene keuze”, meent minister Tommelein.

Minister van Financiën Bart Tommelein (Open Vld) en minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) willen bestuurders aanmoedigen om bij de aankoop van een nieuwe bestelwagen te kiezen voor een milieuvriendelijk model. “De vergroening van het Vlaamse wagenpark was al ingezet door de vergroening van de verkeersfiscaliteit voor personenwagens”, zegt Schauvliege. “We zetten die strijd tegen vervuilende emissies nu verder.”

NIP-test wordt terugbetaald

De ziekenfondsen betalen vanaf 1 juli de NIP-test volledig terug voor zwangere vrouwen met een voorkeursregeling, terwijl vrouwen zonder voorkeursregeling nog maximaal 8,68 euro zullen betalen. België is het eerste land in Europa dat de test vrijwel gratis maakt.

De NIPT is een niet-invasieve test voor het syndroom van Down. Er wordt een bloedstaal af­genomen van de zwangere vrouw, waarin doorgaans ook DNA van de foetus te vinden is. De test geeft met 99,8 procent zekerheid aan of het kind een trisomie­afwijking heeft of niet. De bekendste en meest voorkomende trisomie­afwijking is het syndroom van Down.

Alle artsen die zwangere vrouwen begeleiden, zullen de NIP-test kunnen afnemen of aanvragen. “De voorwaarde is wel dat de zwangere vrouw goed geïnformeerd wordt over alle mogelijke gevolgen”, zegt minister van Volksgezondheid Maggie De Block.

Handelaars met hinder door werken krijgen ‘hinderpremie’ van 2.000 euro

Handelaars die hinder ondervinden van openbare werken, krijgen vanaf 1 juli een automatische ‘hinderpremie’ van 2.000 euro van de Vlaamse overheid, zonder dat ze hun zaak moeten sluiten.

Veel handelaars verliezen inkomsten door wegenwerken vlak bij hun zaak. Ze kunnen daarvoor een compensatie krijgen van de overheid, maar tot nog toe moesten ze daarvoor een hoop papierwerk invullen en moesten ze hun zaak sluiten.

Dat verandert nu. Vanaf begin juli gaat de overheid zelf na welke handelaars in de hinderzone liggen. Die handelaars worden per brief op de hoogte gebracht van de werken. Via de website vlaio.be kunnen ze zich dan registreren om vervolgens de premie op hun rekening gestort te krijgen.

De Vlaamse overheid raamt dat er elk jaar tussen de 2.500 en 4.000 handelaars recht zullen hebben op de premie. Omdat de papiermolen voor de handelaars wegvalt, zullen naar schatting drie tot vier keer meer handelaars een compensatie krijgen.

Handelaars die uiteindelijk toch moeten sluiten omdat hun straat helemaal niet meer bereikbaar is, kunnen boven op de hinderpremie nog een compensatie ontvangen van 80 euro per sluitingsdag.

Uitkoopactie Ethias loopt nog tot 7 juli

Spaarders met een First-spaarverzekering hebben nog tot en met 7 juli om in te gaan op de uitkoopactie van Ethias. Wie zijn First-verzekering stopzet, krijgt een bonus van 25 procent. De verzekeraar wil zoveel mogelijk verzekeringen opkopen omdat de levenslange rente van 3,4 procent als een molensteen rond de nek van Ethias hangt nu de rentes zeer laag staan.

Tegelijk is de verzekeraar op zoek naar een overnemer voor de First-portefeuille. Daarbij is het niet uitgesloten dat de verzekeringen in handen komen van een buitenlandse verzekeraar. Al bestaat de kans dat de verzekeringen dan niet langer beschermd worden door het depositogarantiestelsel. Test-Aankoop raadt de consumenten dan ook aan in te gaan op het bod.

Gereglementeerde boekenprijs gaat in

Wat verandert er op 1 juli?
© iStock

Vanaf 1 juli gaat in Vlaanderen de gereglementeerde boekenprijs in. Nieuwe boeken krijgen daarbij in de eerste zes maanden na hun publicatie een gereglementeerde prijs, waarop verkopers maximaal 10 procent korting mogen geven. Na het eerste halfjaar is de boekenprijs weer vrij.

Met de maatregel wil Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz de boekensector “versterken en wapenen voor de toekomst”. De gereglementeerde boekenprijs “moet vooral helpen om het aanbod aan boeken zo divers en breed beschikbaar mogelijk te houden”, zegt de Open Vld’er.

Samen met de maatregel lanceert het kabinet-Gatz ook twee websites. Een eerste is er voor professionals in de sector en is gekoppeld aan de ISBN-databank. Via dat webadres kunnen uitgevers en importeurs dan de gereglementeerde prijs ingeven.

Die info stroomt dan door naar een publiek toegankelijke webstek waar de boekenliefhebber via een zoekmachine de gereglementeerde boekenprijs kan consulteren. Beide websites staan vanaf 1 juli online.

Waals Gewest lanceert eigen doelgroepenbeleid

Het Waals Gewest start vanaf 1 juli met een eigen doelgroepenbeleid voor tewerkstellingssubsidies. Bedoeling is om werkgevers te stimuleren om mensen die moeilijk aan het werk geraken, toch aan te werven.

Het Waals Gewest focust het doelgroepenbeleid op jongeren, langdurig werkzoekenden, 55-plussers en laaggeschoolden.

Een deel van het doelgroepenbeleid werd met de zesde staatshervorming in 2014 geregionaliseerd. Vlaanderen startte in juli vorig jaar met eigen subsidies, maar Brussel en Wallonië bleven tot nu toe de federale maatregelen volgen. Het Waals Gewest start nu in juli met een eigen tewerkstellingsbeleid, het Brussels Gewest volgt normaal gezien op 1 oktober.

De voorwaarden, duurtijd en bedragen van het Waalse doelgroepenbeleid verschillen van de bestaande federale tewerkstellingsmaatregelen. De Waalse regeling gaat in vanaf 1 juli, maar het gewest voorziet wel overgangsmaatregelen, in sommige gevallen tot 2020.

Partner Content