Vier procent van Belgische werknemers werkt vijftig uur of meer per week

© OESO

Zowat 4 procent van de Belgische werknemers werkt regelmatig 50 uur of meer per week. Verder zijn de werkdruk en de onzekerheid op de arbeidsmarkt in België relatief laag. Dat blijkt uit een nieuw rapport van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

In het rapport ‘How’s Life?’ vergelijkt de OESO een hele resem cijfers en data van 35 landen. Onder meer de volgende aspecten komen aan bod: persoonlijke veiligheid, inkomen en gezondheid, jobs en inkomen, work life balance, onderwijs en opleidingen, sociale netwerken, milieu.

Volgens de OESO zijn er nog altijd belangrijke ongelijkheden op het vlak van geslacht, gender, onderwijsniveau en leeftijd. ‘Sommige aspecten van het dagelijkse leven zijn er sinds 2005 op vooruit gegaan, toch zijn er nog te veel mensen die niet kunnen genieten van de voordelen van de vooruitgang in veel OESO-landen’, luidt het.

In vergelijking met andere landen doet België het goed of zelfs beter dan het OESO-gemiddelde. Het netto beschikbaar inkomen en het netto vermogen van de gezinnen behoorden in respectievelijk 2015 en 2014 tot de top drie van de OESO-landen. De werkgelegenheidsgraad bedroeg vorig jaar 62 procent. Dat is 5 procentpunt lager dan het OESO-gemiddelde. De werkdruk en de onzekerheid op de arbeidsmarkt waren in ons land volgens het OESO-rapport relatief laag.

Ook met de balans tussen werk en privéleven lijkt het volgens het OESO-rapport best mee te vallen in ons land. Slechts 4 procent van de Belgen werkte in 2016 regelmatig meer dan 50 uur per week. Dat is ver onder het gemiddeld van de OESO en het komt overeen met de situatie in België in 2005.

De luchtkwaliteit in België is er sinds 2005 met 7 procent op vooruit gegaan en zit dicht tegen het OESO-gemiddelde. Liefst 84 procent van de Belgen is tevreden met de waterkwaliteit in ons land. Dat is beter dan het OESO-gemiddelde (79 procent).

Het OESO-rapport bespreekt ook de situatie van migranten. In België is 17 procent van de bevolking geboren in een ander land. Dat is boven het OESO-gemiddelde van 13 procent. Er zijn quasi even veel vrouwen als mannen en 79 procent van hen is tussen 15 en 64 jaar oud. Dat komt quasi overeen met het OESO-gemiddelde (76 procent).

Partner Content