Schulden na een scheiding: wat nu?

© Stadtratte (iStock)
Roel Van Espen medewerker Trends

Wanneer een koppel uit elkaar gaat, dan heeft dat naast emotionele ook financiële gevolgen. Mogelijk blijft de ene aansprakelijk voor de schulden die de andere tijdens of zelfs vóór het huwelijk in eigen naam heeft gemaakt.

Heel wat koppels sluiten samen een woonkrediet of een autolening af. Maar binnen het huwelijk kunnen partners ook individueel kredieten aangaan en andere schulden maken, zelfs zonder dat de ander daar iets van afweet. Mogelijk dragen ze nog financiële lasten mee vanuit een ver verleden, toen er van het koppel nog geen sprake was. Maar wat gebeurt er bij een echtscheiding: voor welke schulden riskeert u zelf te moeten opdraaien?

“Voor schulden die je samen hebt gemaakt, is het eenvoudig: iedereen is hoofdelijk aansprakelijk voor het volledige bedrag”, weet de erkende bemiddelaar en scheidingsconsulent Eric De Corte van NEO Bemiddeling. “Heb je dus mee het contract van het woonkrediet of de autolening ondertekend, dan kan de bank bij jou aankloppen voor de terugbetaling van het volledige bedrag als je ex-partner in gebreke blijft. En zelfs al staat het voertuig op diens naam, dan nog sta jij in voor de aflossingen van de autolening wanneer hij weigert te betalen.”

Wanneer uw voormalige echtgenoot in de woning blijft en u uitkoopt, moet u vooraf goede afspraken maken. Want het is belangrijk dat de bank, die destijds het woonkrediet aan jullie beiden toekende, u nu ontlast als kredietnemer. “Maar zo’n ‘décharge’ of ‘desolidarisatie’ wordt niet zomaar toegestaan”, zegt De Corte. “De bank hanteert bepaalde criteria, en gaat na of je ex-partner wel voldoende solvabel is om de lening alleen te dragen.”

Kosten voor de kinderen

Ex-echtgenoten blijven – ongeacht het stelsel waaronder ze waren gehuwd – ook hoofdelijk aansprakelijk voor schulden die werden gemaakt voor gewone gezinsuitgaven, de opvoeding van de kinderen en het behoud van de gemeenschappelijke goederen. Ook al werden die gemaakt door uw ex-partner, en hebt u niets ondertekend. Denk bijvoorbeeld aan dokters- of ziekenhuiskosten voor uw kind, een herstelling aan het dak van de gezinswoning, facturen voor gas en elektriciteit, …

Bent u getrouwd onder het wettelijk huwelijksstelsel of ‘gemeenschap van goederen’? Dan worden de schulden die de echtgenoot aanging vóór het huwelijk gezien als ‘persoonlijke’ schulden, net zoals de schulden voortkomend uit een verboden of onwettige handeling (boete, schadevergoeding, …). Eric De Corte: “De partner die de schulden niet aanging, is dus niet aansprakelijk en kan nooit worden verplicht ze terug te betalen. Maar hou er rekening mee dat de intresten op persoonlijke schulden wél als gemeenschappelijk worden beschouwd.”

En wat als uw ex-partner schulden aanging in het kader van zijn professionele activiteiten? Bent u getrouwd onder het wettelijk stelsel, dan zijn die schulden verhaalbaar op zowel zijn eigen vermogen als het gemeenschappelijke vermogen. Schuldeisers kunnen dan geen aanspraak maken op uw eigen vermogen. Alles wat u al vóór het huwelijk bezit, maar ook alles wat u daarna via een nalatenschap of een schenking verwerft, blijft dus gevrijwaard. Zorg wel dat u dat met bewijskrachtige documenten kunt aantonen.

Andere huwelijksstelsels

Wie getrouwd was met scheiding van goederen, is verantwoordelijk voor de persoonlijke schulden die hij vóór en na het huwelijk maakte. “Maar ook hier geldt dat de schulden waarvoor de echtgenoten samen tekenden gemeenschappelijk zijn”, merkt De Corte op. “Was je gehuwd onder het stelsel van algehele gemeenschap, dan zijn in principe álle schulden gemeenschappelijk, ongeacht of die werden gemaakt vóór of tijdens het huwelijk en door wie. Bij een echtscheiding worden dus ook al die schulden verdeeld over de ex-echtgenoten.”

Bent u in financiële moeilijkheden geraakt door een scheiding? Weet dan dat u er niet alleen voor staat. Probeer een haalbare regeling te treffen met uw ex-partner en ga praten met uw kredietgevers en anders schuldeisers. Als die gesprekken niets opbrengen, kunt u naar een erkende schuldbemiddelaar stappen. Weet ook dat collectieve schuldenbemiddeling een optie is. De website Eerste Hulp Bij Schulden van de Vlaamse overheid zet u op weg.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content