‘Patiënt weet vaak niet hoeveel hij zal betalen’

© Getty Images/iStockphoto

Heel wat patiënten weten op voorhand niet hoeveel ze bij een bepaalde zorgverlener zullen betalen. Dat blijkt uit een enquête van de Christelijke Mutualiteiten (CM).

De CM ondervroeg 5.500 van haar leden over de kwestie. Uit de resultaten blijkt dat er grote verschillen zijn tussen de zorgverleners onderling. Zo weet 84 procent van de patiënten meestal tot vaak hoeveel ze zullen betalen voor een consultatie bij hun huisarts. Ook de osteopaat (87%), psychiater (75%), logopedist (68%) en kinesist (64%) scoren goed. Bij andere zorgverleners is er nog werk aan de winkel. Bij hun tandarts kent slecht 33 procent de prijs op voorhand. Bij de oogarts is dat 46 pprocent, bij de gynaecoloog 52 procent.

Dat komt onder meer omdat patiënten niet altijd zelf het gesprek over de kostprijs aangaan, zegt de CM. “Als reden om er zelf niet over te beginnen, geven patiënten aan dat de kostprijs niet het eerste is waar ze aan denken als ze bij een zorgverlener langsgaan”, zegt Martine Van de Walle, nationaal secretaris bij de CM. “Vaak vertrouwen ze er ook op dat hun ziekenfonds voldoende zal tussenkomen.”

Heel wat zorgverleners spreken met hun patiënten over de kostprijs van een behandeling, “maar er is duidelijk nog een weg te gaan”, vervolgt Van de Walle. De CM lanceert daarom op de dag van de patiëntenrechten een campagne om patiënten te stimuleren om ook over de kostprijs het gesprek aan te gaan met hun zorgverlener. Een filmpje en een online campagne moeten hun patiënten daarover sensibiliseren. In een handig stappenplan geeft CM tien tips voor een geslaagde consultatie bij de dokter.

Patiënten betalen soms te veel

Uit een onderzoek van de het Socialistisch Ziekenfonds blijkt dan weer dat sommige patiënten te veel betalen voor ziekenhuisopnames, geneesmiddelen, raadplegingen bij artsen of andere zorgverstrekkers. Het ziekenfonds stelt vast dat niet iedereen zijn patiëntenrechten kent en opeist. Ook als het gaat over wat ze zelf moeten betalen voor hun zorg mogen patiënten mondiger worden.

Kijk uw factuur na en kom bij twijfel eerst naar uw ziekenfonds

De meest voorkomende foute facturen bij de leden van het socialistisch ziekenfonds waren in in 2016 foute aanrekeningen van materialen, toestellen en medicatie, het aanrekenen van accommodatiekosten en het uitsturen van verjaarde facturen.

“De bedragen die gerecupereerd werden variëren enorm”, zegt Paul Callewaert van het Socialistisch Ziekenfonds. “Het gaat van kleinere bedragen, die snel door de patiënt over het hoofd kunnen gezien worden, tot zeer grote bedragen. Bovendien kan de rekening gauw oplopen voor patiënten die regelmatig naar het ziekenhuis moeten.”

Het ziekenfonds roept de ziekenhuizen op om samen structureel werk te maken van “striktere” afspraken voor correcte en transparante facturatie naar patiënten. “Accomodatiekosten kunnen niet systematisch aangerekend worden. Nogal wat ziekenhuizen stellen dat achter accomodatiekosten een aantal diensten staan, maar laten niet toe dat een patiënt deze diensten weigert. Enkel als de patiënt duidelijk voor de keuze wordt gesteld kunnen dergelijke kosten aangerekend worden”, aldus Callewaert.

“Aan onze leden zeggen we: wees mondiger! Kijk uw factuur na en kom bij twijfel eerst naar uw ziekenfonds”, besluit Callewaert.

Partner Content