Moet je langs een notaris bij een echtscheiding door onderlinge toestemming?

© iStock
Jan Roodhooft Advocaat

Als je wil scheiden door onderlinge toestemming, moet je niet altijd langs een notaris passeren. Toch kan het nuttig zijn om dat ook te doen in gevallen waarin de wet het niet verplicht.

Als je uit de echt scheidt door onderlinge toestemming, moet je de afspraken die je maakt met je ex op papier zetten. Het is niet altijd verplicht om deze overeenkomst te laten opmaken door een notaris. Je kan het ook zelf doen of het vragen aan een advocaat of bemiddelaar.

Soms toch verplicht

Je moet wel langs een notaris passeren als er in de overeenkomst onroerende goederen worden overgedragen. Dit is bijvoorbeeld het geval als één van de echtgenoten een gezamenlijk onroerend goed overneemt. Een notaris moet ook tussenkomen als je samen beslist om in onverdeeldheid te blijven wat betreft het onroerend goed.

Let op de voordelen

Zelfs als het niet verplicht is, kan het nuttig zijn om toch te werken met een notaris. Hij kan je helpen om je wensen te vertalen in correcte juridische bewoordingen en om na te gaan of wat je wil, wettelijk wel kan. Ook een advocaat of bemiddelaar kan dat.

De akte van de notaris heeft ook uitvoerbare kracht. Indien je ex zijn verplichtingen later niet nakomt (hij betaalt bijvoorbeeld geen alimentatie) kan je met de akte rechtstreeks naar een gerechtsdeurwaarder gaan.

Je moet dus niet eerst naar de rechter stappen om je ex-echtgenoot te laten veroordelen. Dit voordeel heb je bijvoorbeeld niet als je met een advocaat werkt om de akte op te maken of als je de overeenkomst zelf opstelt.

Wat kost het?

Reken op een kostprijs van ongeveer 1000 euro exclusief BTW voor de opmaak van de akte door een notaris. Daarnaast kunnen er ook de kosten zijn voor de overdracht van het onroerend goed.(JR)

Partner Content