Je nieuwe auto wordt te laat geleverd: dit zijn je rechten

© iStock
Jan Roodhooft Advocaat

Je bestelt als consument een nieuwe auto. De dealer belooft je dat die binnen de drie maand wordt geleverd. Naderhand blijkt dat hij die belofte niet kan waarmaken en dat je heel wat langer op je wagen zal moeten wachten. Wat zijn dan je rechten?

Als je een nieuwe auto bestelt moet de dealer de leveringstermijn vermelden op de bestelbon. Kan hij deze termijn niet naleven, dan heb je soms het recht om de overeenkomst te verbreken en een schadevergoeding van hem te vragen.

Laat de termijn vermelden

De verkoper moet op de bestelbon die hij opmaakt de leveringsdatum of de leveringstermijn die hij met je afsprak vermelden. Dat is een wettelijke verplichting.

Bovendien moet hij op de bestelbon vermelden dat deze datum of termijn met maximaal 25 procent kan worden verlengd. Als de leveringsdatum of -termijn 4 maand overschrijdt, dan kan de verkoper wijzigingen in de catalogusprijs aan jou doorrekenen. Hij moet je hiervan wel met een aangetekende brief verwittigen. Krijg je zo’n brief, dan heb je het recht om binnen de tien kalenderdagen af te zien van je aankoop.

Hij haalt het niet

Kan de verkoper de leveringsdatum of -termijn niet naleven, dan moet hij je hiervan met een aangetekende brief verwittigen. Hij kan je dan meedelen dat hij de termijn verlengt. Deze verlenging mag niet meer dan 25 procent van de aanvankelijk overeengekomen termijn bedragen.

De levering blijft uit

Wordt ook deze nieuwe termijn overschreden, dan kan je de overeenkomst verbreken door een aangetekende brief te sturen aan de dealer. Je kan bovendien een schadevergoeding van hem vragen als je schade leed. De verkoper moet je je voorschot terugbetalen binnen de 8 kalenderdagen na ontvangst van je aangetekende brief.

Partner Content