Elektriciteitsfactuur weer enkele euro’s duurder

© belga

De elektriciteitsfactuur wordt opnieuw wat duurder. Op 1 maart worden namelijk hogere zogenaamde transmissienettarieven van kracht, het gedeelte van de elektriciteitsfactuur voor het gebruik van het hoogspanningsnet.

Voor een gemiddeld gezin (3.500 kWh/jaar) komt er door de hogere tarieven jaarlijks 5,26 euro bij, een stijging met 0,5 procent, meldt de Vlaamse energieregulator Vreg.

De lichte stijging van de transmissienttarieven is volgens de Vlaamse energieregulator ‘in hoofdzaak het gevolg van de Elia-tarieven voor 2017 die door de Creg werden goedgekeurd’.

Elia is de beheerder van de hoogspanningsleidingen, de Creg de federale energieregulator.

De hogere transmissienettarieven gelden voor alle klanten die aangesloten zijn op het distributienet, het deel van het elektriciteitsnet dat ’tot de voordeur’ gaat. Het gaat zowel om gezinnen als kleine en grote bedrijven.

De transmissienettarieven zijn een onderdeel van de nettarieven – daarnaast zijn er ook distributienettarieven voor het vervoer van elektriciteit over het distributienet. Naast de nettarieven bestaat de stroomfactuur nog uit heffingen en de energiekost zelf. De nettarieven worden betaald aan de distributienetbeheerders, Eandis en Infrax.

Partner Content