Einde indexsprong: de winnaars en de verliezers

© iStock
Niels Saelens Redacteur Trends.be & Moneytalk.be

Door de hoge inflatie komt er al in april een einde aan de indexsprong. Dat is een grote streep door de rekening van de federale regering en de werkgevers. Zij rekenden erop dat de indexsprong tot midden 2017 zou gelden.

De prijzen in België zijn in maart gestegen met 2,24 procent. Daardoor gaan de lonen vroeger stijgen dan verwacht, vernam De Tijd. Dat is goed nieuws voor de werknemers en de leners, maar een slechte zaak voor de bedrijven en de overheid. Een overzicht.

Goed nieuws voor werknemers en uitkeringstrekkers

Als de indexsprong achterwege is, zullen de lonen van de werknemers opnieuw stijgen. Al betekent dat niet dat iedere werknemer zijn loonbriefje in april al ziet aandikken. Voor de werknemers gebeurt de indexaanpassing op een door de sector vastgelegd moment. Voor de meeste bedienden is dat op 1 januari.

De ambtenaren zien hun loon waarschijnlijk in augustus al stijgen met 2 procent. De uitkeringsgerechtigden mogen zich in juli al verwachten aan een inkomensverhoging. Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen zei eerder al dat de kinderbijslag dit jaar geïndexeerd wordt.

Slecht nieuws voor de werkgevers

We waren heel tevreden met de indexsprong, want die zou de competitiviteit van onze bedrijven een boost geven

De Belgische bedrijven zien dan weer hun concurrentieel voordeel wegebben. De indexsprong van de regering-Michel moest ervoor zorgen dat de lonen niet zouden stijgen tot midden 2017. Maar de hoge inflatie brengt, tot grote teleurstelling van de bedrijven, schot in de zaak. De lonen zullen een jaar eerder dan verwacht stijgen. De loonindexatie is bovendien een typisch Belgisch fenomeen. Daardoor moeten de Belgische ondernemingen aan competitiviteit inboeten met het buitenland, waar de lonen minder snel stijgen.

“We waren heel tevreden met de indexsprong, want die zou de competitiviteit van onze bedrijven een boost geven. Dat is nog steeds zo, maar we stellen vast dat enkele regeringsmaatregelen dat effect hebben getemperd”, zegt Bart Buysse, de directeur-generaal van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO).

Slecht nieuws voor de overheid

Het ziet ernaar uit dat de federale overheid een tweede belofte moet breken. Na de moeilijke discussie over het begrotingsevenwicht, lijkt vervroegd een einde te komen aan de beloofde banencreatie. Nu de ondernemingen aan concurrentiekracht verliezen, zullen zij minder banen kunnen creëren.

Einde indexsprong: de winnaars en de verliezers
© belga

Slecht nieuws voor de spaarders

De hoge inflatie is ook slecht nieuws voor de spaarders. Zo heeft BNP Paribas Fortis als eerste grootbank in België de spaarrente verlaagd naar 0,11 procent. Dat betekent dat een spaarder bij de bank 1,13 procentpunt aan koopkracht verliest. Op zich wordt dat verlies goedgemaakt door de indexering van de lonen, maar daar staan onder meer de hoge energieprijzen tegenover. De loonstijging zal naar alle waarschijnlijkheid niet volstaan om alle kosten te dekken.

Ook de obligatiespaarders zijn de dupe van de felle prijsstijgingen. Hoe hoger de inflatie, hoe minder hun vastrentende beleggingen opbrengen.

Goed nieuws voor de leners

De inflatie is dan weer een welgekomen geschenk voor de leners. De inflatie knabbelt aan de schulden. Doordat leners hun lonen zien stijgen, moeten ze in reële termen minder geld besteden aan een lening.

Partner Content