Een op vijf Belgische 55-plussers is bereid goed doel op te nemen in testament

© Getty Images/iStockphoto

Voornamelijk dierenwelzijn, medisch onderzoek, armoedebestrijding en hulp aan kinderen zijn populair, zo blijkt uit een rondvraag in opdracht van kinderrechtenorganisatie Unicef België.

Woensdag is het de Internationale Dag van het Testament. In aanloop daarvan liet de kinderrechtenorganisatie duizend 55-plussers in België bevragen (door iVOX Research Panel). Uit de resultaten van de rondvraag blijkt dat twintig procent van de bevraagden bereid is een deel van zijn vermogen – gemiddeld iets meer dan een vijfde – via zijn testament aan een goed doel te schenken.

Daaruit blijkt ook dat negen op de tien respondenten het belangrijk vinden dat ze zelf kunnen beslissen aan welk doel ze schenken. Vooral dierenwelzijn, medisch onderzoek, armoedebestrijding en hulp aan kinderen in moeilijke omstandigheden zijn populair. Nalatenschappen zijn een belangrijke bron van inkomsten voor goede doelen. Bij Unicef België vertegenwoordigen ze 20 procent van de jaarlijkse inkomsten (die vorig jaar 14 miljoen euro bedroegen). Volgens Unicef-woordvoerder Philippe Henon bedraagt een gemiddelde schenking via testament aan Unicef België 75.000 euro.

Maar ‘het zijn heus niet alleen de meest bemiddelden die overwegen om een deel van hun nalatenschap te schenken aan een goed doel’, zegt Michel Lorge, directeur fondsenwerving bij Unicef België, in een persbericht. ‘We willen dat de mensen weten dat elke gift of legaat belangrijk is.’ De “Internationale Dag van het Testament” (of ‘Legacy day’) wil mensen bewust maken van de mogelijkheid om het werk van vzw’s en stichtingen te steunen via een legaat.

Partner Content