Dit zijn de gevaren van virtueel geld

© Getty Images/iStockphoto

De financiële toezichthouder FSMA waarschuwt voor de virtuele munt OneCoin en voor personen die de munt promoten. “Zij werden niet door de FSMA erkend of vergund”, klinkt het in een persbericht. De toezichthouder waarschuwt ook voor de algemen gevaren van virtueel geld.

“Onlangs hebben bepaalde personen in België promotie gemaakt voor OneCoin, een vermeende virtuele munt die op cryptografie is gebaseerd”, aldus de toezichthouder. “OneCoin is op geen enkele wijze door de FSMA erkend. Datzelfde geldt voor de personen die OneCoin promoten.”

De toezichthouder benadrukt dat de beweringen die de oprichter van OneCoin Laurent Louis op zijn Facebookpagina heeft gepubliceerd onjuist en misleiden zijn. Zo heeft Louis gezegd dat de FSMA niets had aan te merken op de virtuele munt en dat “OneCoin voor de toezichthouder geen enkel probleem vormt, en noch illegaal, noch frauduleus is.”

“Die beweringen willen immers de indruk wekken of doen geloven dat de verrichtingen in OneCoin worden uitgevoerd conform de voorwaarden die zijn vastgelegd in wetten en reglementen waarvan de toepassing door de FSMA wordt gecontroleerd, terwijl die wetten en reglementen in werkelijkheid niet op die verrichtingen van toepassing zijn”, verduidelijkt de toezichthouder in een persbericht.

Gevaren virtuele munten

De FSMA herhaalt ook eerdere waarschuwingen tegen virtuele munten (met als bekendste de Bitcoin). Er is geen enkel financieel toezicht op, grote wisselkoersschommelingen zijn mogelijk, een digitale portemonnee kan worden gehackt,…

De toezichthouder heeft de voornaamste risico’s opgelijst.:

  • De internetomgeving waarin virtueel geld wordt bijgehouden en verhandeld, houdt bepaalde risico’s in: zo bestaat het risico dat een handelsplatform of een digitale portemonnee wordt gehackt, en dat de bezitter zijn virtueel geld kwijtraakt.
  • De operationele betrouwbaarheid (in het bijzonder het frauderisico) van dergelijke systemen is nog niet formeel geëvalueerd door de toezichthouders.
  • In tegenstelling tot wat het geval is voor elektronisch geld, kan de wisselkoersschommeling van virtueel geld voor aanzienlijke financiële verliezen zorgen. Virtueel geld houdt dus een groot wisselkoersrisico in: de waarde waartegen virtueel geld in officiële munten (zoals de euro) kan worden omgewisseld, is erg wisselvallig. Deze wisselkoerswijzigingen kunnen zich in een zeer korte tijdspanne voordoen (bv. één dag). Sinds december 2013 heeft Bitcoin 80% van zijn waarde in euro verloren.
  • In tegenstelling tot elektronisch geld bestaat er voor virtueel geld geen wettelijke garantie dat het direct inwisselbaar is voor de oorspronkelijke waarde.
  • Virtueel geld heeft geen wettelijke betaalkracht: niemand is verplicht een betaling met virtueel geld te aanvaarden.
  • Het geld dat op een spaarrekening staat dan wel in kasbons of termijnrekeningen is belegd, is in beginsel door de overheid beschermd tot 100.000 euro per financiële instelling en per persoon. Die bescherming bestaat niet voor beleggingen in virtueel geld.

(Belga/FSMA/NS)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content