Ambtenarenlonen stijgen ook volgend jaar weer

© belga

Volgens de prognoses van het Planbureau wordt de spilindex in oktober volgend jaar opnieuw overschreden. Dat heeft gevolgen voor de ambtenarenlonen en sociale uitkeringen.

Het Planbureau gaat er in de recente inflatieprognoses vanuit dat de spilindex in oktober 2019 wordt overschreden, met hogere ambtenarenlonen en sociale uitkeringen tot gevolg.

De laatste overschrijding van de spilindex vond plaats in augustus 2018.

Concreet betekent een overschrijding van de spilindex in oktober dat de sociale uitkeringen in november, en de ambtenarenloenen in december met 2 procent worden opgetrokken. Op die manier wordt de gestegen levensduurte gecompenseerd, luidt het.

Voorts trekt het Planbureau de inflatieprognoses voor volgend jaar op van 1,9 naar 2 procent. Verwacht wordt dat de inflatie ook dit jaar op 2 procent uitkomt.

Voor de inflatieprognoses houdt het Planbureau rekening met een gemiddelde olieprijs van 74 dollar per vat in 2018, en 79 dollar per vat in 2019. De wisselkoers van de euro wordt geraamd op gemiddeld 1,19 dollar per euro in 2018, en 1,21 dollar per euro in 2019.

Partner Content