Peter Vanden Houte

‘Afschaffen van cash komt eerlijke belastingbetalers ten goede’

Peter Vanden Houte Hoofdeconoom bij ING België 

Voor Peter Vanden Houte (ING) zijn er meer voordelen dan nadelen verbonden aan de afschaffing van cash geld. “De overheden zouden zwartwerk en illegale activiteiten gemakkelijker kunnen bestrijden, terwijl ook de centrale bankiers krachtigere wapens in handen zouden krijgen om economie en inflatie aan te zwengelen.”

Elke maandag schotelen we drie vragen voor aan een econoom of strateeg die zijn licht laat schijnen over enkele actuele thema’s. Vandaag: Peter Vanden Houte, hoofdeconoom ING België.

Januari was een turbulente maand op de beurzen. Hoe groot schat u de kans op een nieuwe recessie?

“Paul Samuelson merkte ooit schertsend op dat de beurzen 9 van de laatste 5 recessies hebben voorspeld. Dat neemt niet weg dat de financiële markten op dit ogenblik eerder aangeven dat de economische groei vertraagt, wat volgens mij een juiste observatie is. Een aantal groeilanden zit nu al in recessie, maar het is misschien nog wat voorbarig om nu al een recessie in het Westen aan te kondigen. Het recessiemodel van de Federal Reserve van New-York geeft op dit ogenblik 6 procent kans dat de VS binnen 12 maanden in recessie zitten. Europa voelt de zwakte in de groeilanden wel in zijn export, maar profiteert als grote energie-importeur dan weer maximaal van de lage olieprijs die de koopkracht hier een duw in de rug geeft. 2016 zal nog altijd positieve groei vertonen, maar ik vrees wel dat die zwakker zal uitvallen dan in 2015. En dat op zich is toch wel teleurstellend.”

Er was de voorbije week heel wat nieuws rond pensioenen. Er is nu een website om uit te rekenen wanneer u op pensioen kan. De minister wil het maximumpensioen optrekken. Maar zit het nu eigenlijk met de factuur van de vergrijzing?

De houdbaarheid van de nu al lage wettelijke pensioenen staat of valt met de economische groei op langere termijn

“Volgens de Studiecommissie voor de vergrijzing hebben de hervormingen van de huidige en de vorige regering de stijging van de wettelijke pensioenkost tegen 2040 zowat gehalveerd. Dat is goed nieuws. Maar dat betekent toch nog altijd een toename van de pensioenuitgaven met 3,1 procent van het bruto binnenlands product. Bovendien hangt in dergelijke projecties veel af van de onderliggende hypotheses. Zo ziet de commissie een versnelling van de productiviteitsgroei naar 1,5 procent per jaar, een tempo dat we al een tijd niet meer gehaald hebben. De regering zou dan ook best een tweesporenbeleid volgen: snoeien in de wildgroei van systemen die pensioenrechten opbouwen zonder werkelijke bijdragen én blijven inzetten op het structureel verbeteren van ons groeipotentieel. De houdbaarheid van de nu al lage wettelijke pensioenen staat of valt met de economische groei op langere termijn.”

De grootste bank van Noorwegen pleit voor de afschaffing van cash geld? Is dat een realistisch voorstel?

“Uit enquêtes blijkt dat voor heel kleine transacties cash nog steeds als het meest gebruiksvriendelijke betaalmiddel wordt beschouwd. Volgens onderzoek is betalen aan de kassa met cash ook zo’n 20 procent sneller dan betalen met de kaart. Systemen van snel betalen via smartphone zullen dit voordeel moeten doen verdampen, al is een volledig cashloos betaalsysteem dan wel weer kwetsbaar voor technische storingen of cybercriminaliteit.”

“Het verdwijnen van cash komt de efficiëntie ten goede en het is ook een krachtig wapen tegen zwartwerk en andere illegale activiteiten. Dat geeft minder belastingontduiking, wat de eerlijke belastingbetalers ten goede komt. Alleen nog elektronisch geld maakt monetaire politiek ook krachtiger, zeker wanneer de rente negatief wordt. Omdat niemand die negatieve rente dan nog kan ontwijken door cash aan te houden. Gezien elke betaling kan worden getraceerd, beschouwen critici het dan weer als een aanslag op de privacy. Ik denk echter wel dat de voordelen ten opzichte van de nadelen opwegen.”

Partner Content