‘Aanmoediging om meer te sparen is niet nodig in België’

© istock
Roel Van Espen medewerker Trends

Op 31 oktober is het naast Halloween ook World Savings Day, een initiatief dat tijdens het interbellum gelanceerd werd om sparen te promoten. Maar is dat in een spaardersland als België wel nodig?

In 1924 werd – in de nasleep van de Eerste Wereldoorlog – 31 oktober uitgeroepen tot de internationale World Savings Day. De bedoeling was om op die manier jaarlijks het belang van sparen te benadrukken, maar door de jaren heen kwam het initiatief meer en meer in de schaduw van Halloween terecht.

Bovendien is het anno 2016 de vraag of sparen nog wel gepromoot moet worden. Zeker bij de Belgen, die traditioneel erg trouwe spaarders zijn. Naar aanleiding van de 92ste World Savings Day hield de financiële website TopCompare.be dan ook het spaargedrag in ons land onder de loep.

Meer dan het gemiddelde

Uit deze studie blijkt dat de Belgen vorig jaar gemiddeld 12,7 procent van hun beschikbaar inkomen spaarden, ten opzichte van 14,8 procent in 2005. We sparen dus minder dan tien jaar geleden, maar we blijven wel boven het gemiddelde in de eurozone: dat bedraagt 12,5 procent.

‘Anderzijds financieren we onze rijkdom meer met leningen dan tien jaar geleden’, zegt Wouter Vanderheere van TopCompare.be. ‘De schuldgraad van de Belgische gezinnen is gestegen van 42 naar zestig procent. Ter vergelijking: in de eurozone steeg het gemiddelde minder sterk: van 47 naar 55 procent.’

Vooral lenen voor vastgoed

Leven we dus boven onze stand? Volgens Vanderheere kunnen we dat niet zomaar concluderen, want de sterk gestegen schuldgraad heeft volgens hem vooral te maken met de populariteit van vastgoed in deze crisistijden. In België is dit – in tegenstelling tot veel van de ons omringende landen – een waardevaste belegging gebleken.

‘Ons land blijft dus een gezond spaar- en leengedrag vertonen’, besluit Wouter Vanderheere. ‘Want de consumptie wordt nog steeds minder gefinancierd met kredieten dan in de meeste andere landen. Zolang zich in de vastgoedmarkt dus geen stevige prijscorrectie aankondigt en rendementen in spaarproducten laag blijven, behoeft sparen hier dus geen extra publiciteit.’

Partner Content