450.000 bedienden zien binnenkort mogelijk koopkracht stijgen

.

Binnen het grootste paritair comité van het land, het Aanvullend Paritair Comite voor Bedienden (PC 200) hebben vakbonden en werkgevers vorige week een ontwerpakkoord overeengekomen voor de 450.000 bedienden uit die sectoren.

Als de achterban van alle partijen het licht op groen zet, betekent dit een verhoging van de koopkracht met 1,1 procent vanaf september. Voor alle werknemers zou er bovendien een fietsvergoeding komen vanaf 1 juli 2020.

De ondertekening is volgens de socialistische bediendebond BBTK voorzien voor begin juli, zo valt onder meer te lezen op de website. Bij andere vakbonden wordt voorzichtiger gereageerd. ‘Iedereen moet het het protocolakkoord voorleggen aan de achterban. Zolang het niet bij iedereen gepasseerd is, is er nog geen akkoord’, klinkt het bij ACV Puls.

Op 25 juni is een nieuwe vergadering gepland om de teksten te verfijnen, klinkt het bij de christelijke bediendebond. Er zullen dan geen onderhandelingen meer zijn, maar de uitvoeringsteksten worden besproken, aldus Erwin De Deyn van BBTK.

Vakbonden en werkgevers in ons land sloten eind februari een interprofessioneel loonakkoord (IPA). De overeenkomst werd door de achterban van de socialistische vakbond afgeschoten, maar de regering nam de stijging van de lonen met maximaal 1,1 procent over en binnen de Nationale Arbeidsraad (NAR) werden CAO’s gesloten over de uitvoering van de rest van het loonakkoord.

Daarna verhuist het overleg naar de verschillende sectoren zoals het PC 200. Behalve de verhoging van 1,1 procent van barema’s en reële lonen is ook, zoals de vorige keer, de optie voorzien voor een omzetting in een evenwaardig voordeel. Voor eind september moet daarover wel een bedrijfsakkoord gesloten worden. In bedrijven zonder vakbondsafvaardiging moeten de werkgevers voor eind september geïnformeerd worden over een eventuele omzetting.

Behalve de invulling van de koopkracht is er ook het luik mobiliteit. Nieuw is de fietsvergoeding. In sommige bedrijven is er nu al zo’n fietsvergoeding voor het woon-werkverkeer, in andere dan weer niet. De vergoeding zou vanaf 1 juli 2020 niet langer afhankelijk zijn van de werkgever. ‘Het wordt nu wel een verplichting, want het staat in het sectorakkoord’, zegt De Deyn. De vergoeding zal volgens het protocolakkoord 10 cent per kilometer bedragen, met een maximum van 40 kilometer heen en terug. Het protocolakkoord raadt voorts de bedrijven aan gebruik te maken van het mobiliteitsbudget voor de bedienden met een bedrijfswagen.

Ook zijn er twee dagen extra vorming voorzien. Nu zijn er dat nog vier over twee jaar, maar in 2020-2021 worden er dat vijf en in 2022-2023 zes. In bedrijven met een syndicale afvaardiging zonder opleidingsplan, wordt het aantal individuele opleidingsdagen in elk geval behouden op vier. Het PC 200 kent ook opnieuw de jaarlijkse premie (263,02 euro in 2019) en ecocheques in juni. Bedrijven kunnen beide ook bijvoorbeeld toekennen via hogere maaltijdcheques.

Partner Content