3 tips om je koopkracht te verhogen

© AFP

De nieuwe regering Michel heeft een aantal besparingsmaatregelen in petto. Laat je echter niet ontmoedigen en volg deze tips om te anticiperen op een verminderde koopkracht.

Om de koopkracht te behouden zijn de lonen van werknemers gekoppeld aan de inflatie, maar door de regering voorgestelde indexsprong zullen de lonen volgend jaar niet stijgen. Enkele tips om toch je koopkracht te behouden.

Maak een gezinsbudget

Het is belangrijk je financiële situatie goed te kunnen inschatten. De opstelling van een gezinsbudget is daarbij de eerste stap.

3 tips om je koopkracht te verhogen

Daarbij heb je de netto-inkomsten van jezelf en je partner nodig. Houd ook rekening met eventuele premies, maaltijdcheques, dubbel vakantiegeld, kindergeld,…

Deze inkomsten moet je natuurlijk verminderen met lokale, provinciale, regionale en federale belastingen en met alle uitgaven die je maandelijks hebt (woning, auto, kinderen,…).

Als je vaststelt dat het verschil tussen de inkomsten en de uitgaven van het gezin maandelijks een negatief saldo oplevert, moet je dringend maatregelen nemen.

Bouw een financiële buffer op

Een belangrijke tip om je in te dekken tegen een verlies van koopkracht is een stevige financiële buffer op te bouwen. Zonder reserve ben je immers genoodzaakt te gaan lenen of in het rood te gaan, wat de kostprijs op termijn nog verder opdrijft.

Een buffer komt niet alleen van pas bij onvoorziene uitgaven, maar kan ook dienen voor aankopen op korte en lange termijn, zoals de reservatie van je zomer- of wintervakantie, de aankoop van een nieuwe keuken of badkamer, het onderhoud van je wagen of renovatie van je woning.

Hoe groot deze buffer precies moet zijn, hangt af van je levensstijl, maar een goede regel is dat je bij de aanleg van een buffer ook rekening houdt met alle afbetalingen. Zo overbrug je een tijdelijk inkomensverlies en dat de reserve gelijk is aan vier- à zesmaal het maandelijks gezinsinkomen.

Vergeet niet om je financiële reserve opnieuw te berekenen en te verhogen in geval van gezinsuitbreiding of verandering van een huurwoning naar een koopwoning.

Beleg slim

In tijden van crisis is het ook belangrijk te weten op welke manier bijeengespaard kapitaal het beste wordt belegd. Eerst even meegeven dat je best spaart in het begin van de maand op het ogenblik dat je loon wordt gestort. Op dat ogenblik heb je immers meestal het gevoel dat je op het einde van de maand wel iets zult kunnen sparen.

Toch wachten de meeste mensen en moeten ze vaststellen dat de zichtrekening waarop het loon wordt gestort verder afkalft en komt er van de goede bedoeling niets in huis.

3 tips om je koopkracht te verhogen

Om dit te vermijden geef je best een bestendige opdracht op je zichtrekening aan de bank zodat je bijvoorbeeld onmiddellijk na de storting van uw loon 250 euro stort op een spaar- of termijnrekening.

Op een spaarrekening blijft het gestorte geld sowieso altijd beschikbaar, mocht je dit bijvoorbeeld dringend nodig hebben. Op een termijnrekening moet je het einde afwachten vooraleer je terug over het geld kunt beschikken.

Een spaarboekje brengt momenteel echter niet veel op. Het is dan ook niet aangewezen om al je spaargeld op een spaarrekening te laten staan. Je belegt best op langere termijn waarbij je streeft naar een rendement hoger dan de inflatie.

Dit kan door te investeren in ‘gemengde beleggingsfondsen’ waarbij de fondsbeheerder de vrijheid heeft om te investeren in aandelen, maar ook in obligaties, cash, goud, vastgoed,… Iedere bank heeft diverse van dergelijke fondsen in aanbieding. (JS)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content