Rijbewijs halen: nieuwe regels, nieuwe kostprijs

. © Getty Images/iStockphoto
Melanie De Vrieze Freelance

De rij-opleiding heeft een rist wijzigingen ondergaan. Een rijbewijs halen is nog altijd vrij goedkoop voor kandidaten die voor een vrije begeleiding kiezen. Een professionele rij-opleiding wordt kostelijker.

Kandidaat-bestuurders zijn in ons land niet verplicht een professionele rij-opleiding te volgen. Voor wie voor een vrije begeleiding kiest, los van de rijschool, valt de prijs om een rijbewijs te halen mee. Kandidaten betalen 15 euro voor het theoretische examen, 20 euro voor de opleiding van de vrije begeleider, 39 euro voor het praktijkexamen en twee keer 25 euro aan de gemeente voor hun voorlopige en definitieve rijbewijs.

Sinds kort komt daar nog 100 euro bij voor het zogenoemde terugkommoment. Zes maanden nadat ze hun rijbewijs hebben behaald, moeten ze hun kennis opnieuw laten testen. In principe is het dus mogelijk een rijbewijs halen voor 224 euro. In werkelijkheid ligt het uiteindelijke bedrag vaak hoger, omdat niet iedereen de eerste keer in het rij-examen slaagt.

Alle Vlamingen die sinds 1 oktober 2017 een voorlopig rijbewijs hebben gehaald, moeten hun rijvaardigheid opnieuw laten testen

De rij-opleiding heeft sinds 2017 enkele wijzigingen ondergaan. Het theoretische examen werd in juni vorig jaar strenger, omdat opnieuw een onderscheid wordt gemaakt tussen lichte en zware overtredingen. De kandidaat moet nog altijd een score van 41 op 50 halen. Voor zware inbreuken – zoals het negeren van een rood verkeerslicht, het overschrijden van een witte doorlopende streep, het niet naleven van de bevelen van een politieagent of snelheidsovertredingen – worden vijf punten afgetrokken. Een lichte overtreding kost één punt.

Om het theoretische examen af te leggen betaalt de kandidaat 15 euro, zowel in Vlaanderen, Brussel als Wallonië. Zakt hij twee keer voor het theoretische examen, dan is hij verplicht 12 uur theorieles te volgen. Bij de mobiliteitsclub VAB bedraagt de kostprijs van die lessen 120 euro, of 10 euro per les, plus eenmalig 30 euro administratiekosten.

Met of zonder begeleider

Na de theorie is het tijd om de weg op te gaan. In Vlaanderen zijn er twee keuzes: leren rijden met of zonder begeleiding. Wie liever alleen oefent onderweg naar school of het werk, is verplicht twintig uur rijles te volgen bij een erkende rijschool. De kostprijs van die rijlessen loopt bij VAB op tot 1350 euro.

Rijbewijs halen: nieuwe regels, nieuwe kostprijs

Kiest de kandidaat zelf een begeleider, dan moet die vooraf een vorming van drie uur volgen bij een erkende rijschool of een zelfstandige rij-instructeur. Dat kost 20 euro. De kandidaat kan zich ook deels laten begeleiden door een erkende rijschool en zes of twaalf uur les volgen. Tijdens de opleiding van zes uur leert hij de basisvaardigheden en eenvoudige verkeerssituaties. Voor dat basispakket vraagt VAB 426 euro. Neemt de kandidaat twaalf uur les, dan komen er onderricht over complexere verkeerssituaties, een kennismaking met manoeuvres en een proefexamen bij. De factuur daarvoor bedraagt 822 euro. Na die opleiding oefent hij verder met zijn eigen begeleider.

Nieuwe manoeuvres

Vooraleer de kandidaat zijn praktijkexamen mag afleggen, moet hij minimaal negen maanden oefenen met een voorlopig rijbewijs. Ook dat is nieuw sinds 1 oktober 2017. Hij moet zes manoeuvres onder de knie hebben. De examinator zal vragen er twee uit te voeren. De bestuurder moet in staat zijn in een smalle straat te keren, in een rechte lijn achteruit te rijden, parallel te parkeren tussen twee voertuigen (links en rechts) en loodrecht ten opzichte van de weg vooruit en achteruit in een vak te parkeren.

Vooraleer de kandidaat zijn praktijkexamen mag afleggen, moet hij minimaal negen maanden oefenen met een voorlopig rijbewijs

Aan het praktijkexamen zijn twee vaardigheden toegevoegd: een risicoperceptietest en zelfstandig rijden. De risicoperceptietest is een computertest die wordt afgelegd voor of na de proef op de openbare weg. Hij gaat na of de kandidaat de potentiële gevaren op de weg tijdig kan inschatten. Daarnaast moet hij aan de examinator tonen dat hij zelfstandig op zijn bestemming raakt zonder aanwijzingen, door de instructies van de gps te volgen of via de verkeersborden. Het praktijkexamen kost in Vlaanderen 39 euro, in Brussel en Wallonië 36 euro. Wie tweemaal niet voor het rijexamen slaagt, moet verplicht zes uur rijles volgen. Daarna kan hij het opnieuw proberen.

Terugkommoment

Als de kandidaat uiteindelijk zijn rijbewijs in zijn portefeuille mag stoppen, is hij er nog niet vanaf. Vanaf 1 juli 2018 geldt het terugkommoment. Volgens Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) lopen nieuwe chauffeurs na verloop van tijd het gevaar dat ze hun rijkwaliteiten overschatten en de risico’s onderschatten. Daarom wil hij hen aan den lijve laten ondervinden wat de risico’s zijn, door hen bijvoorbeeld remoefeningen voor te schotelen of hen te confronteren met gewijzigde weers-, verkeers- en rij-omstandigheden.

Alle Vlamingen die sinds 1 oktober 2017 een voorlopig rijbewijs hebben gehaald, moeten het terugkommoment volgen. Wie dat niet doet, hangt een boete tot 4000 euro boven het hoofd.

Verzekerd via de ouders of niet

Wat als een kind met de auto van zijn ouders wil rijden? Moeten de ouders dan een aparte verzekering afsluiten? Of kan dat met de verzekering van de ouders?

Jonge bestuurders die hun eerste kilometers afleggen als gelegenheidsbestuurder van de auto van hun ouders, geven in de meeste gevallen geen aanleiding tot een hogere premie, zegt Wauthier Robyns, de woordvoerder van de koepelfederatie Assuralia. “Het is wel verstandig de verzekeraar te laten weten wie met de auto rijdt. Klare wijn schenken is heel belangrijk.” Als de jonge bestuurder een ongeval veroorzaakt, kan de verzekeraar bijvoorbeeld een franchise van 500 euro toepassen, om te vermijden dat de premie van de ouders in de hoogte schiet.

“Heeft de jongere een aantal kilometers zonder kleerscheuren gereden, en zijn de makelaar en de maatschappij daarvan op de hoogte, dan komt de beginnende autobestuurder niet als een wit blad of als een onbekend risico bij de maatschappij terecht. Het is een ervaring die hij kan laten gelden. Hetzelfde geldt trouwens voor de bromfiets”, zegt Robyns.

“Nog beter is dat de jongere een beroep uitoefent waarbij een voertuig hoort. Maakt hij daar geen brokken mee, dan kan hij ook die ervaring meenemen tegen dat hij zijn eigen verzekering afsluit.”

Partner Content