Zo kan je te werk gaan als je door ziekte van je kind niet kan gaan werken

© Getty Images/iStockphoto
Jan Roodhooft Advocaat

Op een ochtend waarop je naar je werk moet vertrekken, stel je vast dat één van je kinderen ziek is en niet naar school of naar de opvang kan. Je vindt ook niet dadelijk iemand die kan inspringen. Kan je dan zelf thuisblijven van het werk?

Als werknemer heb je het recht om afwezig te zijn op het werk omwille van een zogenaamde ‘dwingende reden’. Wat houdt dat precies in en waar moet je rekening mee houden?

Wat is het?

Dwingende redenen zijn onvoorzienbare gebeurtenissen die los van het werk staan en die je dringende en noodzakelijke tussenkomst vragen. Bovendien moet de uitvoering van de arbeidsovereenkomst deze tussenkomst onmogelijk maken. Voorbeelden van zo’n dwingende redenen zijn de ziekte van één van je kinderen, schade aan je woning door een diefstal of brand enz.

Wat moet je doen?

Als je je in deze situatie bevindt moet je je werkgever zo snel mogelijk verwittigen. Je mag dan zolang afwezig zijn als nodig om het probleem op te lossen. Je moet het verlof wel gebruiken voor het doel waarvoor het is toegestaan. Je werkgever kan vragen dat je de redenen die je inroept bewijst (zo bijvoorbeeld via een attest van een dokter).

Hou er rekening mee dat je afwezigheid maximaal 10 arbeidsdagen per kalenderjaar mag bedragen. Werk je deeltijds, dan wordt deze duur herleid in verhouding tot de duur van je arbeidsprestaties.

Word je betaald?

Tijdens deze afwezigheidsperiodes word je in principe niet betaald. Op die regel kan in jouw bedrijf wel een uitzondering bestaan. Je werkgever kan je ook niet dwingen om de verloren arbeidstijd in te halen. Je kan met hem wel afspreken dat je dat zal doen.

Partner Content