Zijn stiefkinderen fiscaal en juridisch gelijkgeschakeld?

© iStock

Heel wat ouders in nieuw samengestelde gezinnen maken niet graag een onderscheid tussen de eigen kinderen en die van hun partner (pluskinderen). Maar zijn zij inzake erfrecht en erfbelastingen echt gelijkgeschakeld?

Pluskinderen en plusouder

We spreken van plusouder (ook stiefouder genoemd) en pluskinderen (stiefkinderen) wanneer iemand opnieuw in het huwelijksbootje stapt, maar ook al kinderen heeft uit een eerdere relatie. In dat geval is zijn of haar nieuwe partner de plusouder (stiefouder) van de kinderen uit de vorige relatie. Die laatsten noemen we dan de ‘pluskinderen” (stiefkinderen).

Erft een pluskind automatisch?

Dergelijke nieuw samengestelde gezinnen komen meer en meer voor. De regels van het erfrecht worden er daardoor niet makkelijker op. Wettelijk gezien erven plusouder en pluskinderen helemaal niets van elkaar. Willen ze toch iets nalaten aan elkaar, dan zal er een testament opgemaakt moeten worden.

Gelijkgeschakeld inzake erfbelasting

Maar in tegenstelling tot het erfrecht zijn de pluskinderen inzake erfbelasting wel gelijkgeschakeld. Want inzake erfbelasting genieten plusouders en pluskinderen identiek dezelfde tarieven als ‘gewone’ ouders en kinderen. We treden niet in detail, maar houd er rekening mee dat de voorwaarden om inzake erfbelasting van plusouder/pluskind te spreken, verschillen per gewest.

Afhankelijk van het gewest komen ook de pluskinderen van (wettelijk) samenwonenden in aanmerking voor de gelijkschakeling inzake erfbelasting. Maar ook hier zal je uiteraard een testament moeten opmaken als je wilt dat een pluskind iets van je erft.

Partner Content