Wie krijgt de hond als de baasjes uiteengaan?

© iStock
Jan Roodhooft Advocaat

Als een gehuwd koppel uiteengaat moet een regeling getroffen worden voor hun huisdieren. Bij wie blijven ze verder? Welke afspraken kan je maken?

In België zijn er zowat 2 miljoen huisdieren die vaak binnen een gezin leven. Als er een breuk komt tussen de baasjes, moet een oplossing worden gezocht voor de dieren. In de wet staat geen specifieke regeling over het lot van huisdieren bij een echtscheiding.

Uiteen door onderlinge toestemming

Bij een echtscheiding door onderlinge toestemming beslis je onderling wat er met de huisdieren gebeurt. Je kan overeenkomen dat ze bij één van je beiden blijven. Je kan ook een gedeeld verblijf afspreken. Maak meteen ook afspraken over de kosten van veearts, inentingen, enz…

Wie is eigenaar?

Raak je het onderling niet eens dan wordt gekeken wie de eigenaar is van het dier. Bij een stelsel van scheiding van goederen is dat diegene op wiens naam het dier is geregistreerd. Wie de hond betaalde is integendeel niet van belang.

Bij een stelsel van gemeenschap van aanwinsten is de hond gemeenschappelijk tenzij één van de echtgenoten kan aantonen dat hij het dier met eigen gelden kocht. Kom je niet tot een akkoord dan verdeelt de notaris de dieren net als de meubels.

Voorlopige maatregelen

In afwachting van de verdeling bij de notaris kan je aan de rechter vragen dat die een tijdelijke regeling treft voor de huisdieren. De rechter is daarbij niet verplicht het dier ook toe te vertrouwen aan de eigenaar daarvan, hoewel dit in de praktijk vaak gebeurt.

Partner Content