Wie erft de schuld als ik de erfenis verwerp?

© iStock

Hoe zit dat juist als je de erfenis van je vader verwerpt omdat er teveel schulden zijn. Geef je die dan eigenlijk door aan je kinderen? En moeten die dan ook verwerpen?

Veel schulden

Stel dat je erft van je vader, maar het is overduidelijk dat er veel meer schulden zijn dan activa. Je zou daarom graag zijn erfenis verwerpen. Maar gaan die schulden dan naar de kinderen en moeten zij op hun beurt dan de erfenis verwerpen of is het voldoende dat jezelf verwerpt?

De nalatenschap verwerpen kan door een verklaring af te leggen op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg van de laatste woonplaats van de erflater, maar ook gewoon voor een notaris naar keuze.

Opgelet voor de generatiesprong!

Als de erfenis wordt verworpen, dan is het principe dat de erfenis naar de overblijvende erfgenamen gaat. Maar in ons concreet geval moet opgelet worden voor de zogenaamde erfenissprong die van toepassing is sinds 2013. Het komt erop neer dat als een erfgenaam de nalatenschap van zijn ouders verwerpt, zijn kinderen zijn plaats innemen en dus in zijn plaats erven.

Er wordt met andere woorden een generatie ‘overgeslagen’, vandaar de naam ‘erfenissprong’. Hierdoor ga je dus eigenlijk gewoon het probleem doorschuiven naar je kinderen die dan ook de erfenis zullen moeten gaan verwerpen.

Anders sinds de generatiesprong

Voordat de erfenissprong werd ingevoerd (voor 21 januari 2013) was dat anders. Want als je als erfgenaam de nalatenschap verwierp, sloot je in principe ook je kinderen uit van de erfenis, want er was geen plaatsvervulling mogelijk.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content