Wanneer kan je werkgever je een tuchtsanctie opleggen?

© iStock
Jan Roodhooft Advocaat

Sommige werkgevers dreigen er wel eens mee om een tuchtsanctie op te leggen aan een werknemer die te laat op het werk komt. Is dat wel toegelaten? Welke spelregels moet een werkgever die hiertoe wil overgaan naleven?

Als werknemer sta je in wat men noemt ‘een ondergeschikt verband’ tegenover je werkgever. Dat brengt meteen met zich dat werkgevers in bepaalde gevallen ook tuchtsancties kunnen opleggen aan hun werknemers. Toch kan dat alleen maar als de werkgever strikte spelregels naleeft.

Kijk in het arbeidsreglement

Je werkgever kan alleen tuchtsancties aan je opleggen als dat in het arbeidsreglement staat. Meer bepaald moet daarin staan welke gedragingen precies bestraft worden (zo bijvoorbeeld te laat komen op het werk, ongehoorzaamheid, alcoholgebruik op het werk enz).

Ook de sancties die je werkgever kan opleggen moeten in het reglement staan (een berisping, een boete en diens meer). Bij een geldboete mag die niet meer bedragen dan een vijfde van het dagloon. Bovendien moet de opbrengst van de geldboetes worden gebruikt ten gunste van de werknemers van het bedrijf.

Je moet gehoord worden

Krijg je een tuchtsanctie, dan moet je werkgever je dat snel meedelen. Hij moet dat doen de eerste werkdag nadat de tekortkoming werd vastgesteld. Je hebt bovendien het recht om gehoord te worden en daarbij je standpunt weer te geven over wat men je verwijt.

Je kan beroep aantekenen

Je kan tegen de sanctie beroep aantekenen. Hoe je dat moet doen staat in het arbeidsreglement. Je kan dat eerst intern doen. Ben je het vervolgens nog niet eens met de uiteindelijk beslissing dan kan je naar de arbeidsrechtbank stappen.

Partner Content