Vlaams Rampenfonds behandelde al bijna vijfde van dossiers ingediend tussen 2014 en 2016

Geert Bourgeois © Belga

Bij het Vlaams Rampenfonds werden voor de negen rampen die in de periode 2014-2016 erkend werden in totaal 7.204 dossiers ingediend. Op 30 september 2017 waren er hiervan al 1.390 (19,2 procent) behandeld en was er 22,4 miljoen euro aan schadevergoeding uitbetaald. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams Minister-President Geert Bourgeois op een schriftelijke vraag van Bart Dochy (CD&V).

‘Het Vlaams Rampenfonds streeft ernaar om tegen eind 2018 al deze dossiers afgewerkt te hebben en te bezorgen aan het Vlaams Fonds voor de Lastendelging voor de betaling van de toegekende schadevergoedingen’, schrijft Bourgeois. ‘De Vlaamse overheid doet binnen de perken van wat haalbaar is al het mogelijke om de dossierbehandeling vlot te laten verlopen.’

‘Rekening houdend met het groot aantal rampendossiers van het Vlaams Rampenfonds dat momenteel in behandeling is heb ik gezorgd voor personeelsmatige versterking en voor extra budgettaire middelen voor de betaling van de schadevergoedingen.’

Het grootste aantal dossiers werd ingediend voor de schade als gevolg van de langdurige overvloedige regenval en overstromingen van 27 mei tot 26 juni 2016. Van de 5.930 ingediende dossiers voor deze gebeurtenissen werden er reeds 761 behandeld en werd 10,9 miljoen euro uitbetaald.

Andere rampen waarvoor veel dossiers werden ingediend waren de windhoos en rukwinden (464 dossiers) die op 23 juni 2016 de streek van Landen, Linter en Zoutleeuw troffen en de regenval van 27, 28 en 29 juli 2014 (381 dossiers). Hiervan zijn er al respectievelijk 0 en 380 afgehandeld.

Opvallend is dat het aantal dossiers en de schade dat door de getroffen gemeenten in een eerste fase geraamd worden bijna steeds veel hoger is dan het aantal dat uiteindelijk effectief zal ingediend worden. Voor de vermelde regenval en overstromingen van mei en juni 2016 raamden de gemeenten het aantal dossiers op 26.434 terwijl er slechts 5.930 ingediend werden. Al deze erkende rampen vielen overigens nog onder de oude federale wetgeving. Op nieuwe rampen is een nieuwe Vlaamse regelgeving van toepassing.

Partner Content