Uitkeringen, pensioenen en ambtenarenweddes stijgen met 2 procent

© Getty Images/iStockphoto

De spilindex is in mei overschreden, zo meldt de federale overheidsdienst Economie.

De overschrijding van die spilindex betekent dat de sociale uitkeringen en de pensioenen in juni met 2 procent omhoog gaan, en de weddes in de openbare sector in juli met 2 procent stijgen.

Het is van mei vorig jaar geleden dat de spilindex werd overschreden. Met andere woorden: de overheid moet twee jaar op rij hogere uitkeringen en weddes uitbetalen.

Voor een volgende indexering van de uitkeringen en ambtenarenweddes is het overigens wellicht wachten tot 2019. Het Planbureau gaat in de laatste prognoses niet uit van een overschrijding van de spilindex in 2018.

En andere lonen?

Voor andere werknemers is de indexering afhankelijk van de sector waarin ze werken. De loonstijgingen worden besproken in het paritair comité. Zo zijn er sectoren die op een vast moment, zoals de bedienden ( het paritair comité 200) op 1 januari indexeren. Dat zijn zo’n 400.000 werknemers. Zij zagen hun loon in januari stijgen met 1,15 procent.

Als er geen sectorale collectieve arbeidsovereenkomst (cao) rond de index bestaat, gebeurt de indexering bijgevolg op basis van een ondernemingscao of op basis van ‘gebruik’. Sommige bedrijven baseren zich op het indexmechanisme van een andere sector of op het mechanisme dat van toepassing is op de overheidslonen en de sociale uitkeringen.

Lagere inflatie in mei

De inflatie in mei bedroeg 1,86 procent. Dat is een daling tegenover de 2,28 procent in april en maart. Er waren in mei vooral prijsstijgingen voor de aankoop van personenwagens, vlees, pakketreizen naar het buitenland, geneesmiddelen en melk, kaas en eieren. Zo stegen de prijzen van geneesmiddelen in mei gemiddeld 1,8 procent in vergelijking met een maand eerder.

Werden dan weer goedkoper: fruit, motorbrandstoffen, groenten, vliegtuigtickets, hotelkamers en vakantiedorpen. Fruit werd in mei gemiddeld 6 procent goedkoper, groenten werden 2,9 procent goedkoper.

Partner Content