Schenking herroepen? Gegeven is gegeven

© Getty Images

Een schenking herroepen kan enkel in zeer uitzonderlijke gevallen. Dat blijkt ook uit een vonnis van de rechtbank van eerste aanleg in Gent.

Een bejaarde man schonk een aantal obligaties aan een vrouw die geregeld bij hem op bezoek kwam. Nadien sprong de vriendschap af. De man herriep de schenking, maar de begiftigde weigerde de obligaties terug te geven. De zaak kwam voor de rechtbank van eerste aanleg in Gent. Die stelde de schenker in het ongelijk.

Een schenking kan niet worden herroepen, tenzij in uitzonderlijke omstandigheden, bijvoorbeeld als de begiftigde achteraf ondankbaar is. Dat is het geval als de begiftigde een aanslag op het leven van de schenker pleegt, zich tegenover hem schuldig maakt aan mishandelingen, misdrijven of grove beledigingen, of weigert levensonderhoud te verstrekken aan de schenker. Volgens de rechter was dat hier niet het geval.

Een schenking tussen echtgenoten kan wel worden herroepen, tenzij die plaatsvond in het huwelijkscontract of door een wijziging ervan.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content